SRAL wiki:Kuinka sivuja muokataan

Radioamatööriwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sivuja pääsee muokkaamaan kirjautumalla käyttäjätunnuksella. Muokkaukset uudella muokkaimella (visuaalinen muokkaus, WYSIWYG, jossa sivu näyttää lähes samalta kuin julkaistuna) hoituvat valitsemalla sivun yläosasta Muokkaa, vanhantyylinen tekstimuokkain taas löytyy valinnasta Muokkaa wikitekstiä.

Täysin uuden sivun voi luoda a) kirjoittamalla hakusanan URL-osoitteeseen (tyyliin https://wiki.sral.fi/wiki/Hakusana) tai b) luoda olemassaolevalle sivulle linkki haluttuun hakusanaan ja sen jälkeen seurata linkkiä muokattavalle sivulle.

Englanninkielisellä Wikipedialla on Tutorial

Väliotsikot

 1. tason väliotsikko tehdään näin: =väliotsikko=
 2. tason väliotsikko tehdään näin: ==väliotsikko==
 3. tason väliotsikko tehdään näin: ===väliotsikko===
 4. tason väliotsikko tehdään näin: ====väliotsikko====
 5. tason väliotsikko tehdään näin: =====väliotsikko=====
 6. tason väliotsikko tehdään näin: ======väliotsikko======

Wiki tekee näistä HTML:n H1/H2/H3/H4/H5/H6 tägejä ja konventio on, että artikkelissa väliotsikot ovat 2. tasoa ja alempia. Käytännössä ei kuitenkaan kannata olla yli kolmea väliotsikkotasoa.

Väliotsikon pitää olla omalla rivillään.

Älä hyppää tasojen yli, koska se näyttää rumalta.

Väli2otsikko

Väli3otsikko

Väli4otsikko

Esimerkkejä väliotsikkotasoista. Katso erityisesti miltä sisällysluettelo näyttää!

Tekstin asettelu

Tekstissä olevat yksittäiset rivinvaihdot käyttäytyvät pääasiassa kuin välilyönnit. Kappaleet erotetaan kahdella rivinvaihdolla. Listoissa asia on toisin.

Rivejä voi katkaista keskeltä käyttämällä <br>-tagia kuin html:ssä.


Jos rivi alkaa välilyönnillä ( ), se tulostuu ruudulle sellaisenaan.
Kirjasin on tasalevyinen ja rivit eivät katkea automaattisesti.
Muista katkoa rivit järkevän mittaisiksi.

Kuitenkin useimmat meta-tägit toimivat mm: 

Verbatim tekstiä saa aikaan myös HTML:n CODE-tägillä, sekä

PRE-tägillä

Lista tehdään aloittamalla rivi yhdellä tai useammalla tähdellä (*). Mitä useampi tähti rivin edessä on, sitä enemmän rivi sisentyy. Lista lopetetaan tyhjällä rivillä. Esim:

*Ensimmäinen taso
**Toinen taso
 • Ensimmäinen taso
  • Toinen taso


Numeroituja listoja tehdään aloittamalla rivi vastaavasti yhdellä tai useammalla risuaidalla (#). Myös numeroidun ja numeroimattoman listan yhdistelmiä voi luoda.

#Ensimmäinen taso
##Toinen taso
##Toinen taso
 1. Ensimmäinen taso
  1. Toinen taso
  2. Toinen taso
*Ensimmäinen taso
*#Toinen taso
*#Toinen taso
 • Ensimmäinen taso
  1. Toinen taso
  2. Toinen taso


Rivin tai kappaleen (kunhan se on kokonaan kirjoitettu yhtenä rivinä ilman rivivaihtoja!) voi sisentää laittamalla sen alkuun kaksoispisteen (:). Useampi kaksoispiste sisentää enemmän.

:Sisennetään
::Sisennetään hiukan enemmän
:::vielä enemmän
::::ja vielä enemmän
:::vähemmän
::vähemmän
:vain vähän
Sisennetään
Sisennetään hiukan enemmän
vielä enemmän
ja vielä enemmän
vähemmän
vähemmän
vain vähän

Toinen tapa sisentää pidempää tekstiosuutta on käyttää HTML:n BLOCKQUOTE rakennetta:

 <blockquote>
  sisältöä pitkät pätkät
 </blockquote>


Teksti keskitetään kuten html:ssä: <center>keskitettävä teksti</center>.

Vaakasuoran, sivun halkaisevan viivan saa aikaan kirjoittamalla omalle rivilleen ----. (Toki myös HTML:n <hr> toimii.)

Linkit

Linkki toiseen wiki-sivuun tehdään kirjoittamalla hakusana kaksiin hakasulkuihin "[" ja "]".

[[hakusana]]

Jos hakusana ei esiinny lauseessa perusmuodossaan, linkkiä osoittavien hakasulkujen sisään laitetaan hakusanan perusmuoto ja heti viimeisen hakasulun jälkeen taivutuspääte. Toinen tapa tehdä asia on kirjoittaa linkki näin:

[[hakusanan perusmuoto|hakusana]]

Tavallinen linkki wikin ulkopuolelle tehdään yksinkertaisesti kirjoittamalla URL. Linkin saa myös näkymään pelkkänä numerona, kun kirjoittaa URLin yksinkertaisiin hakasulkuihin. Jos hakasulkujen sisään lisää linkkiä kuvaavan sanan osoitteen perään välilyönnillä erotettuna, linkkitekstinä näkyy ko. kuvaava sana. Muista http ja muut alkuun!

Uudelleenohjaukset

Mikäli jollekin aiheelle on kaksi tai useampia yleisessä käytössä olevaa termiä, kannattaa niistä valita vain yksi artikkelin nimeksi ja tarvittaessa tehdä muista uudelleenohjaus tähän. Kannattaa kuitenkin harkita onko uudelleenohjaus todella tarpeen.

Yhdistettäessä olemassaolevia artikkeleita toisteisen tiedon vähentämiseksi kannattaa poistuvasta sivusta kuitenkin lähes aina tehdä uudelleenohjaus yhdistettyyn sivuun.

Uudelleenohjaus tehdään lisäämällä muutoin tyhjälle sivulle koodi

#REDIRECT [[ohjauksen kohdeartikkeli]]

Kuvat ja äänet

Wikiin tuodut kuvat, esimerkiksi munkuva.png, saadaan näkyviin kirjoittamalla

[[Image:munkuva.png]]

Tekstikuvauksen kuvalle saadaan kirjoittamalla

[[Image:munkuva.png|kuvaus]]

Pelkän linkin kuvaan saadaan kirjoittamalla

[[media:munkuva.png|kuvaus]]

Linkki wikiin tuotuun äänitiedostoon saadaan kirjoittamalla

[[media:munääni.ogg|Ääniä]]

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Picture_tutorial

Kirjainten muotoilu

Painotus tehdään lisäämällä sanan molemmille puolille ''kahdet'' tai '''kolmet''' heittomerkit.

Yliviivaus tehdään näin: <s>yliviivattava teksti</s>: yliviivattava teksti

Alleviivaus tehdään näin: <u>alleviivattava teksti</u>: alleviivattava teksti

Wikin omat muotoilut voidaan estää näin: <nowiki> [[ohjeet]] </nowiki>

Tekstin kommentointi, joka näkyy vain muokkaus-tilassa (ja tietysti sivun lähdekoodia katsoessa) saadaan seuraavasti:

<!-- tekstin kommentointia -->

Sisällysluettelot ja taulukot

Sisällysluettelo ilmestyy tekstin alkuu automaattisesti, jos tekstistä löytyy vähintään neljä väliotsikkoa. Sisällysluettelon saa pakotettua haluttuun paikka kirjoittamalla __TOC__. Sisällysluettelon saa pois näkyvistä sijoittamalla minne vain __NOTOC__.

Kapean mutta pitkän sisällysluettelon voi sijoittaa haluamaansa kohtaan myös esim. oikeaan reunaan sijoitettuna niin että artikkelin teksti on sen vasemmalla puolella:

<div class="floatright">__TOC__</div>


Taulukoita voi tehdä kahdella tavalla: joko käyttämällä perinteisiä html:ää tai wikin omaa esitysmuotoa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:How_to_use_tables

Sivujen luokittelu

Yksittäinen sivu voidaan merkitä kuuluvaksi johonkin artikkeliluokkaan lisäämällä johonkin kohden sivun koodia luokitustagi [[Category:Luokan nimi]]. Artikkeli voidaan merkitä kuuluvaksi myös useampaan kuin yhteen artikkeliluokkaan lisäämällä erilliset luokitustagit jokaista luokkaa varten (on suositeltavaa koota sivun luokitustagit yhteen paikkaan, joko artikkelin alkuun tai sen loppuun).

Uusi artikkeliluokka luodaan automaattisesti heti kun yksikin sivu ilmoittaa kuuluvansa siihen. Olemassaolevat luokat listataan [[Toiminnot::Categories|artikkeliluokkalistassa]] ja jokaiselle luokalle on olemassa myös Luokka:Luokan_nimi koostesivunsa. Luokan koostesivulla on nähtävissä automaattisesti luotava lista kyseiseen luokkaan kuuluvista artikkeleista ja lisäksi sille voi lisätä esimerkiksi lyhyen selityksen luokan sisällöstä. Pidemmät selostukset on hyvä laittaa omiksi artikkeleikseen, kuten yksittäiset luokkaan liittyvät aiheetkin.

Matematiikka

WIKI:n <math>...</math> tagit kapseloivat LaTeX matematiikkaformatointikieltä. Apua löytyy Wikimedian metahelpeistä: (englanniksi)

http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Formula

Oikein pitkiä kaavoja kirjoittaessa auttaa, kun hoksaa että LaTeX on aika tunteeton rivinvaihdoille matematiikkasyötteessään ja että siksi näitä MATH-tägejä voi kirjoittaa monen rivin matkalle.

 Sijoittamalla <math>\gamma_g^2\,</math> kolmanneksi termiksi
 yhtälön (eq.60) vasemmalle puolelle ja kertomalla saatu yhtälö
 <math>r^2\,</math>:lla, saadaan:
 ::<math>\frac{r}{R}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dR}\right)
     + \frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\phi^2}
     - \left(\gamma^2 - \gamma_g^2\right)r^2 = 0</math> (eq.63)
 

Sama formatoituvana:

Sijoittamalla kolmanneksi termiksi yhtälön (eq.60) vasemmalle puolelle ja kertomalla saatu yhtälö :lla, saadaan:

(eq.63)

Yhtälöryhmien LaTeX-maisen kaunista muotoilua on hieman vaikea tehdä, mutta sekin onnistuu esim. jakamalla pidemmät yhtälöt sopivista kohdista palasiksi ja sijoittamalla palaset taulukkoon, jonka ruutuja sitten tarvitessa varustetaan |align=right| tägillä. Automaattiset kaavanumeroinnit ja numeroinnin sijoitus rivin oikeaan reunaan kaavan ollessa keskellä riviä eivät kuitenkaan onnistu.

Hyviä esimerkkejä tällaisista formatointikikkailuista on mm:

Aaltoputkien_teoria#TE-muodot_suorakulmaisessa_aaltoputkessa

Ulkoisten editorien käyttö

Erityisesti pitkiä artikkeleita kirjoittaessa alkaa kaivata parempia editoreja, kuin web-selaimen normaali tekstimuokkausikkuna. Lisätietoja:

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_editor_support