SRAL wiki:Tietoja

Radioamatööriwikistä
Versio hetkellä 15. maaliskuuta 2022 kello 19.17 – tehnyt Oh6va (keskustelu | muokkaukset) (päivitetty julkaisukuntoon)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Mikä SRAL:n Radioamatööriwiki on? Ote käyttöehdoista: Radioamatööriwikin tarkoitus on dokumentoida ja pitää ajan tasalla radioamatööriharrastukseen liittyvää yleistä tietoa mahdollisimman helposti käytettäväksi radioamatööritoiminnasta kiinnostuneiden tahojen käyttöön. SRAL:n Radioamatööriwiki on Suomen Radioamatööriliiton ns. "best effort"-periaatteella ylläpitämä palvelu.

Huomautus käyttäjille: Osa sisällöstä on tuotu tänne vuonna 2014 toimintansa lopettaneesta HamWikistä, joten muuttuvat asiat, kuten taajuusalueisiin liittyvät asiat, eivät välttämättä ole ajan tasalla. Tarkasta tieto aina myös ajantasaisesta lähteestä, jos tiedolla on merkitystä!

Kuinka Radioamatööriwiki eroaa Wikipediasta?

HamWikin pohjalta muotoillen:

Radioamatööriwiki ja Wikipedia pohjautuvat samaan tekniikkaan, mutta järjestelmien tarkoitus on hieman erilainen. Wikipedian tarkoituksena on koostaa mahdollisimman täydellinen tietosanakirja, kun taas Radioamatööriwikin tarkoituksena on kerätä yleistä radioamatööritietoutta yhteen.

Kaikki Radioamatööriwikin sisällöstä ei ole tietosanakirjamuotoon soveltuvaa saati hyödyllistä harrasteen ulkopuolella, joten niiden kirjoittaminen Wikipediaan ei olisi järkevää. Toisaalta Radioamatööriwikin tarkoituksena ei ole kerätä kilpailevaa yleistietosanakirjaa, joten radioharrasteeseen liittymättömiä artikkeleita ei tule tallentaa tänne.

Uutta artikkelia luodessa kannattaa miettiä sopiiko se aiheensa puolesta paremmin Wikipediaan vai Radioamatööriwikiin. Päätöstä tehdessä voi käyttää apuna seuraavia periaatteita:

  • Lue käyttöehdot (alempana) ja varmista, että tiedät millaista sisältöä Radioamatööriwikiin voi lisätä;
  • Selkeästi radioamatööritoimintaan liittyvät artikkelit Radioamatööriwikiin,
  • Tietosanakirjamaiset artikkelit Radioamatööriwikiin, jos ne käsittelevät vain amatöörejä kiinnostavaa aihetta,
  • Yleistiedoksi luokiteltavat artikkelit kannattaa pääsääntöisesti kirjoittaa Wikipediaan ja tarvittaessa lisätä Radioamatööriwikiin viite niihin.

Etenkin Wikipediassa jo olemassaolevia artikkeleita kannattaa korjata ja täydentää eikä keksiä pyörää uudestaan kirjoittamalla samasta aiheesta uutta Radioamatööriwiki-artikkelia.

Muokkaamiseen on tarjolla nykyisin ns. WYSIWYG-editori, eli muokatessa sivu näyttää pääpiirteissään samalta kuin julkaistu sivu. Sivuja voi edelleen muokata vanhan tyylin muotoilukoodeilla ja joskus se on pakollista. Katso perinteisestä tekstimuokkaustilasta SRAL wiki:Kuinka_sivuja_muokataan.

Muokkaukseen liittyviä ohjeita ja linjauksia löytyy sivulta SRAL wiki:Muokkaajille.

Tervetuloa muokkaamaan Radioamatööriwikiä!

Käyttöehdot

SRAL:n Radioamatööriwikin (wiki.sral.fi) käyttöehdot

Voimassa/tarkistettu viimeksi 15.3.2022.

Yleistä

SRAL:n Radioamatööriwikin tarkoitus on dokumentoida ja pitää ajan tasalla radioamatööriharrastukseen liittyvää yleistä tietoa mahdollisimman helposti käytettäväksi radioamatööritoiminnasta kiinnostuneiden tahojen käyttöön.

Radioamatööriwiki, kuten useimmat muutkin wikit, on osallistava alusta, johon tietoa kerätään yhteisöllisesti. Samoja sivuja voi siis muokata kuka tahansa riittävät oikeudet omaava käyttäjä, eikä kenelläkään ole erityistä omistusoikeutta tiettyyn sivuun tai tietoon.

Julkisuus, muokkaaminen ja tietosuoja

Suomen Radioamatööriliitto SRAL tarjoaa Radioamatööriwikin sisällön internetissä vapaasti saataville ilman rekisteröitymistä. Sen sijaan sisällön muokkaaminen on mahdollista vain henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Tietosuoja-asiat kuvataan erillisessä tietosuojakäytännössä: SRAL wiki:Tietosuojakäytäntö.

Wikin käyttötarkoitus

Yleistiedon kerääminen tarkoittaa, että Radioamatööriwikiin ei lisätä ajankohtaistietoa, esimerkiksi Liiton tai jäsenkerhojen tiedotusasioita tai sisäiseen käyttöön tarkoitettuja muistiinpanoja, jollei se ole wikin itsensä kannalta erityisesti perusteltua. Ajankohtaistiedotus hoidetaan kunkin tahon omien viestintäkanavien kautta (SRAL:n osalta esimerkiksi verkkosivusto sral.fi).

Radioamatööriwikiin saa lisätä kerhoista, yhdistyksistä yms. kertovia wikisivuja ja esittelyjä, mutta niiden on pysyttävä riittävän neutraaleina ja niissä mahdollisesti esitettyjen väitteiden on, kuten yleensä muunkin faktatiedon, oltava perusteltuja.

Erityisesti Radioamatööriwiki ei ole keskustelupalsta. Kommenttien tulee liittyä sisällön tuottamiseen ja hallintaan, eikä sivuja saa tehdä ainoastaan wikin tarkoitukseen liittymättömän keskustelun mahdollistamiseksi. Wiki ei näin ollen ole myöskään kirpputori tai kauppapaikka.

Sisällön valvonta ja tekijänoikeudet

Radioamatööriwikin sisältömuutoksia ei voida moderoida tai ennakkosensuroida. Käyttäjillä on vastuu tekemistään muutoksista, jotka on tehtävä aina omilla tunnuksilla. Mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan ja niistä voi seurata muokkausoikeuden poisto määräajaksi tai toistaiseksi.

Sisältöä ei myöskään säännönmukaisesti vertaisarvioida, eli wikissä olevan tiedon paikkansapitävyyttä ei yleensä ole erikseen varmistettu. Erityisesti tämä tarkoittaa, että Radioamatööriwikin sisällön käyttö tapahtuu omalla vastuulla eivätkä SRAL tai palvelun ylläpitäjät ole vastuussa Radioamatööriwikin käytön seurauksista. Katso vastuuvapaustiedot sivulta SRAL wiki:Vastuuvapaus.

Sisällön lisensointi on kuvattu tarkemmin SRAL wiki:Tekijänoikeudet -sivulla.

Radioamatööriwikiin ei saa tuoda tekijänoikeuden alaista sisältöä ilman tekijän nimenomaista lupaa. Huomaathan, että tämä koskee myös valokuvia (esimerkiksi tuotekuvat) ja grafiikkaa.

Käyttäjien toiminta

Radioamatööriwikin eräs tavoite on käytön sujuvuus ja mukavuus. Käyttäjiltä vaaditaan normaaleja kohteliaita ja toiset ihmiset huomioonottavia käytöstapoja niin sisällön luomisen kuin muiden käyttäjien kanssa toimimisen suhteen.

Kaiken lisättävän sisällön on oltava wikin aiheeseen liittyvää, asiatyylistä ja -pitoista sekä tarkoituksen huomioon ottaen oikeellista, perusteltua ja neutraalia. Erikseen sanottuna wikiin ei tule lisätä etenkään

  • mielipiteitä arvolähtöisistä asioista,
  • politiikkaa tai uskontoa käsitteleviä kommentteja,
  • polarisoivia tai tarkoituksella ei-rakentavia kommentteja,
  • henkilöihin/Liittoon/kerhoihin käyviä kommentteja,
  • mainoksia (ei myöskään vaalimainoksia) eikä myynti-ilmoituksia.

Myöskään flametusta, trollausta, tai muuta tarkoituksellisesti häiritsevää tai epäsopivaa käytöstä ei wikin käytössä suvaita.

Käyttäjätunnukset

Käyttäjätunnuksia Radioamatööriwikiin on saatavilla luonnollisille henkilöille. Tunnukset ovat henkilökohtaisia ja niitä ei saa päästää joutumaan muiden tietoon tai käyttöön. Jos on syytä epäillä näin tapahtuneen, asiasta on ilmoitettava viivytyksettä Verkkosivutoimikunnalle.

Käyttöehtojen rikkominen voi johtaa tunnuksen jäädyttämiseen tai muokkausoikeuden poistoon määräajaksi tai toistaiseksi.

Käyttöehtojen tulkinta ja tarkistus

Näitä käyttöehtoja hallinnoi SRAL:n Verkkosivutoimikunta. Verkkosivutoimikunta säilyttää itsellään lopullisen oikeuden tulkita käyttöehtoja ja käyttää päätösvaltaa mahdollisten väärinkäyttötapausten tai kiistojen ratkaisussa.

Käyttöehtoja voidaan tarkistaa milloin vain. Muutoksista ilmoitetaan wikin etusivulla.