Poynting-teoreema

Radioamatööriwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Poynting-teoreema on Maxwellin yhtälöiden erityisratkaisu kysymykseen:

Millä nopeudella sähkömagneettinen energia kulkee vapaan avaruuden tai minkään muun väliaineen läpi, varastoituu sähkö- ja magneettikenttiin tai muuttuu lämmöksi?

(Edellä "nopeus" ei tarkoita signaalin nopeutta, vaan erityisesti steady-state tilanteen suhteita millä energia muuttuu muodosta toiseen.)

Poyntingin vektori on sähkö- ja magneettikenttien ristitulo ja kertoo, että minne suuntaan sähkömagneettinen energia etenee:

(eq.1)

Kompleksisten kenttävektorien kompleksisten tehotermien näkökulmasta, kahden kompleksisen vektorin aikakeskiarvo on yhtäsuuri kuin kompleksinen vektori kerrottuna toisen vektorin kompleksikonjugaatilla. Näin hetkellisen Poyntingin vektorin vakaan tilan aikakeskiarvoksi muodostuu:

(eq.2)

missä -merkintä tarkoittaa keskiarvoa ja kerroin ½ esiintyy kompeksitehon yhtälöissä, kun huippuarvoja käytetään kompeksisten E ja H suureiden kanssa. "Re" tarkoittaa reaaliosaa kompleksisesta tehosta ja tähti tarkoittaa kompleksikonjugaattia.

Näin ollen on tarve määritellä kompleksinen Poyntingin vektori näin:

(eq.3)

Maxwellin yhtälöt taajuusdomainissa sähkö- ja magneettikentille ovat:

(eq.4-E)
(eq.4-H)

Yhtälön (eq.4-E) ja H*, sekä yhtälön (eq.4-H) ja E väliset pistetulot tuottavat:

(eq.5-E)
(eq.5-H)

Sitten vähentämällä yhtälö (eq.5-E) yhtälöstä (eq.5-H) ja korvaamalla pistetulo E·E* |E|²:lla ja H·H* |H|²:lla:

(eq.6)

Vektori-identiteetin perusteella yhtälön (eq.6) vasen puoli on yhtä kuin: , jolloin saamme:

(eq.7)

Sijoittamalla virtatiheyden komponenttiyhtälö ja kompleksinen Poyntingin vektoriyhtälö (eq.3) yhtälöön (eq.7), saamme:

(eq.8)

Integroimalla yhtälö (eq.8) yli tilavuuden ja soveltamalla Gaussin teoreemaa viimeiseen oikean puolen termiin, saamme:

(eq.9)

missä:

  • on säteiltävän tehon aikakeskiarvo
  • on magneettikenttään varastoituneen energian aikakeskiarvo
  • on sähkökenttään varastoituneen energian aikakeskiarvo
  • kompleksinen teho, jonka lähde J0 aikaansaa kentässä

Yhtälö (eq.9) tunnetaan yleisesti kompleksisena Poyntingin teoreemana tai Poyntingin teoreemana taajuusdomainissa.

Asetettakoot:

lähteen alueeseen syöttämä kompleksinen teho
aikakeskiarvo alueen sisällä lämmöksi muuttuneesta tehosta
alueeseen varastoituneen magneettisen ja sähköisen energian aikakeskiarvojen ero
alueelta ulos säteillyt kompleksinen teho
Yhtälön (eq.9) esittämä kompleksinen Poyntingin teoreema voidaan yksinkertaistaa muotoon:
(eq.10)

Tämä teoreema lausuu, että: tilavuuteen syötetty kompleksinen kokonaisteho on yhtä suuri kuin algebraalinen summa lämpönä poistuneesta aktiivisesta tehosta, plus tilavuuden reaktiivinen teho (sähkö- ja magneettikenttiin varastoituneen energian erot), plus kompleksinen teho joka poistuu tilavuutta rajoittavan pinnan kautta ulos.