WKUSB

Radioamatööriwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Winkeyer USB etupaneeli. Nopeutta voidaan säätää Speed potentiometristä. Muistit voidaan kutsua päällä olevilla neljällä näppäimellä. Jos tietokoneyhteys on kuitenkin avattu USB-kaapelin kautta, eivät näppäimet tai potentiometri ole käytössä.
Winkeyer USB takapaneeli. Liitin USB-kaapelille, sähkötysavaimelle (3.5 mm) ja RCA-liitin radion avainnukseen. PTT-liitintä ei yleensä tarvita.

Winkeyer USB on K1EL:n rakennussarja. Se toimii muistiavaimena joko tietokoneen kanssa tai ilman käyttäen kolmea sisälle tulevaa AAA paristoa. Radiolle menevä puolijohdereleen ohjaus on optisesti eristetty. Avaintaja mahdollistaa myös hitaan QRSS sähkötyksen sekä nopean HSCW:n tuottamisen. Tavallisessa radiossa HSCW tosin vaatii todennäköisesti lisäksi erillisen oskillaattorin, jolla tarvittava katkottava ääniaalto tuotetaan. Kuusi muistipaikkaa voidaan ohjelmoida joko tietokoneelta tai sähkötysavaimen avulla. Ensimmäiset neljä muistia kutsutaan painamalla jotain päällä olevista neljästä näppäimestä. Viidennen ja kuudennen muistin kutsuminen vaatii kahden näppäimen painamista samanaikaisesti.

Kun WKUSB:tä käytetään sisäisillä paristoilla, voidaan sille myös antaa komentoja painamalla ensin punainen näppäin alas pariksi sekunniksi. Tämän jälkeen laite sanoo "R". Kun nyt sähkötetään "M", voidaan kytkeä "Mute" päälle tai pois. Jos "Mute" on päällä, ei avaintajan rele sulkeudu sähkötyksen tahdissa. Tästä on apua esimerkiksi harjoiteltaessa ennen bandille siirtymistä. Toinen usein tarvittava ominaisuus on jatkuva avainnus virityksen aikana. Tämä saadaan painamalla oikean puoleinen musta näppäin ensin alas ja sitten punainen, minkä jälkeen molemmat vapautetaan. Nyt rele pysyy suljettuna kunnes sähkötysavainta tai punaista näppäintä painetaan. Komennolla "A" saadaan sivuääni päälle tai pois.

WKUSB pystyy tuottamaan uuden sarjanumeron kilpailun QSOja varten, vaikka yleensä kilpailuissa käytetään apuna tietokonetta ja erillistä lokiohjelmaa. Avaintajan ollessa kytkettynä tietokoneeseen otetaan virta USB-kaapelin kautta, mikä säästää paristoja. Sähköttää voidaan Iambic A tai B tilassa. Tällöin tulee pisteitä ja viivoja vuoron perään, kun avaimen molemmat läpyskät on painettuna. Ultimatic tilassa tulee ensin viiva tai piste ja sen jälkeen pelkkiä viivoja tai pisteitä. Vibrobug tilassa pisteitä tuotetaan automaattisesti ja viivat joutuu tekemään itse oikean puoleisella läpyskällä. Tila voidaan asettaa komennolla "K" ja sen perään "B" (Iambic B), "A" (Iambic A), "U" (Ultimatic), "S" (Straight key), "E" (Dit priority) tai "T" (Dah priority). Mielenkiintoinen ominaisuus on myös automaattinen tauko merkkien välillä. Tämä saadaan aktivoitua komennolla "U".

Muistien ohjelmointi sähkötysavaimella tapahtuu painamalla punainen näppäin alas kunnes kuuluu "R". Tämän jälkeen valitaan muistipaikka. Esimerkiksi 5 painamalla toinen musta vasemmalta alas js sitten punainen, minkä jälkeen molemmat vapautetaan yhtäaikaa. Tämän jälkeen laite vastaa "E". Kun merkit on syötetty muistiin lopetetaan syöttö painamalla punaista näppäintä, jolloin laite vastaa "R". Toinen mahdollisuus on sähköttää loppuun "Ä". Viestin syötön aikana voidaan muistista hävittää jo sinne tallennettuja virheellisiä merkkejä pitämällä punainen näppäin alas painettuna.

Teoria

Mikro-ohjain PIC16F688 lukee näppäimiä kuudesta vastuksesta tehdystä jännitejakajasta, josta neljä eri kytkintä menee maihin. Ensimmäisen A/D-muuntimen sisääntulon jännitteestä voidaan päätellä mitkä kytkimet on painettuna alas. Mikro-ohjain tuottaa myös sivuäänen kanttiaaltona. Se ohjaa neljää digitaalista ulostuloa, joista saadaan optoeristettyjen puolijohdereleiden avulla KEY1, PTT1, KEY2 ja PTT2. Sähkötysavainta ja nopeuden säätöpotenttiometriä luetaan mikro-ohjaimen analogisella sisäänmenolla. FT232L piiri muuntaa USB-datan RS232 muotoon, jota mikro-ohjain ymmärtää.

Aiheesta muualla

http://www.k1el.com

Arto Liimatta OH2KW, WKUSB (Winkeyer2 USB), Radioamatööri 4 2010