Kondensaattori

Radioamatööriwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kondensaattori on virtapiirin osa, joka varastoi energiaa sähkökentän avulla.

Yksinkertainen kondensaattori muodostuu kahdesta vierekkäisestä sähköä johtavasta levystä, jotka on eristetty toisistaan esimerkiksi tyhjiöllä tai ilmalla. Levyjen väliin muodostuu sähkökenttä, joka varastoi sähkövarausta.

Levykondensaattorin elektrodien välinen kapasitanssi, kun pinta-ala on A ja levyjen väli on d on suunnilleen:

missä C on kapasitanssi faradeina, on tyhjön sähköstaattinen permittiivisyysvakio () ja on käytetyn eristeen suhteellinen permittiivisyys.

Kondensaattorin varauskykyä voi siis lisätä:

 • Laittamalla lisää pinta-alaa kondensaattoriin - tai laittamalla useampia kondensaattoreita rinnakkain.
 • Käyttämällä korkeamman :n omaavaa materiaalia eristeenä
 • Tuomalla elektrodeja lähemmäs toisiaan (so. ohentamalla eristettä)

Koska ilmaeristeiset kondensaattorit ovat suurikokoisia, yleensä käytetään jotain muuta eristettä ja erilaisia keinoja kasvattaa pinta-alaa pienessä paketissa. Nykyisin ilmaeristeisiä kondensaattoreita näkee enää eräissä virityspiireissä, enimmäkseen nekin ovat menneisyyttä.

Kondensaattoriin varastoituva energia

Kondensaattori varastoi energiaa ja sen yhtälöt ovat:

missä:

 • C = kapasitanssi
 • U = jännite
 • Q = sähkövaraus
 • E = energia

Katso myös: reaktanssi

Rinnan- ja sarjaankytkennät

Rinnakkain kytkettyjen kondensaattorien yhteenlaskettu kapasitanssi on yksittäisten kondensaattorien kapasitanssien summa:

Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Radioamatööriwikiä laajentamalla artikkelia.

piirrokset


Sarjaan kytkettyjen kondensaattorien yhteenlaskettu kapasitanssi on yksittäisten komponenttien kapasitanssien käänteisarvojen summan käänteisarvo:

Jos olisi käytössä kapasitanssin käänteisarvoa merkitsevä suure samaan tapaan kuin vastuksilla on konduktanssi, kapasitanssien sarjakytkennän kaavasta tulisi ylempänä olevan rinnankytkennän kaltainen.

Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Radioamatööriwikiä laajentamalla artikkelia.

TODO: piirrokset

Piirrossymbolit

Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Radioamatööriwikiä laajentamalla artikkelia.

TODO: piirrokset

Erilaisia kondensaattoreita

Aiheesta on myös: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_(component)

Kondensaattoreita luokitellaan yleensä niiden rakenteen tärkeimmän komponentin: eristeaineen mukaan:

Ilmaeristeiset
Ilma pF .. nF Yleensä säädettäviä kondensaattoreita virityspiireissä
Suojakaasut Suurjännitekäytössä yli 100 kV jännitteillä
Tyhjö Suurehko jännitekesto ja immuniteetti ympäristön likaa kohtaan
Kiinteä eriste: Keraamiset
C0G, NP0 4.7 pF ..
47 nF, 5%

erittäin vähähäviöinen
Laadukas toleranssiltaan ja lämmönkestoltaan. Kooltaan isompaa ja kaliimpaa. (Eristeaineen lämpötilariippuvuus on erittäin pientä.)
X7R 3.3 nF ..
330 nF, 10%
medium
Kelvollinen epäkriittiseen käyttöön ja ajastuksiin. Herkkä mikrofonisuudelle (eristemateriaali on pietsosähköistä ainetta)
Z5U, Y5U 10 nF ..
2.2 µF, 10%
korkea
Hyvä (RF) bypass käyttöön, halpaa ja pientä. Herkkä mikrofonisuudelle (eristemateriaali on pietsosähköistä ainetta)
PZT 1 nF ..
1 µF, 1%
korkea
Keraamiset chipit, lyijy-zirkonaati-titanaatti on sekä pietsosähköisesti, että ferrosähköisesti reagoiva keraami (reagoi sekä tärinään, että magneettikenttään)
Lasi 0.1 pF
.. 1.2 nF
Erittäin stabiileja, käytetty stabiileissa oskillaattoreissa, kestävät myös lämpötiloja +200°C asti, rankkaa säteilyä ja neutroneja. Näitä tekee mm. AVX.
Kiille ("mica") pF, 100V Hopeoituja kiillelevyjä, varhaisia RF kondensaattoreita
Kiinteä eriste: muut kuin keraamit
Paperi 10nF ..
5µF, 10-30%
Varhainen halpa rakenne kerrostaa pitkä paperiliuska ja kaksi alumiinifolioliuskaa rullalle kierrettynä. Paketti on viimeistelty laittamalla se kuoreen ja sinetöimällä vahalla. Löytyy antiikkisista radioista. Jossain määrin nähty myös öljyllä kyllästettynä suurjännitekondensaattoreina.
Polyesteri (Mylar®) 1 nF ..
1µF, ??%
stabiileita ja jännitekestäviä. signaalikäsittelyssä, integraattoreissa
Polystyreeni pF RF signaalikäsittelyyn
Polypropyleeni pieni häviö, suuri jännitekesto, läpilyöntikestävyys, signaalikäsittelyssä ja mm. häiriönpoistokondensaattoreina
PTFE (Teflon®) Mikroaaltotaajuuksilla, yleensä piirilevykuvioina tai koaksiaalipätkinä
Piirilevykuviot pF .. nF Mikroaalloilla tarvittavat pienet kapasitanssit syntyvät helposti ja toistettavasti johteen ja maatason sopivan kokoisilla kuvioilla.
Elektrolyyttiset
Alumiini 1µF .. 0.1 F,
3 .. 600 V,
10 .. 40%
polaroitu
Eristeaineena alumiinifolion pinnalla oleva alumiinioksidikerros, ynnä sopiva elektrolyytti (kalium-hydroksidi, tms.), polaroitu eli kondensaattorin yli ei saa olla väärän suuntaista tasajännitettä.
Tantaali 1µF .. 100 µF
3 .. 50 V
5 .. 20%
polaroitu
Stabiilimpi kapasitanssi, kuin alumiinielektrolyytillä, samoin pienempi vuotovirta ja yleensä myös pienempi ESR ja Impedanssi. Toisin kuin Al-lyytti, nämä eivät siedä hetkittäistäkään ylijännitettä, eikä väärinpäin olevaa tasajännitettä, vaan temperamenttisesti tahtovat räjähtää...
Niobi pentoksidi 1µF .. 100 µF
3 .. 50 V
5 .. 20%
polaroitu ?
Tantaalin kaltaisiin käyttöihin, valmistajina mm. AVX, kehittäjä: Cabot Corporation. AVX Tantaali + Niobi master kirja; kertoo myös taustoja; Isompi ESR kuin Tantaaleilla, halvempia.
EDLC, Super-
kondensaattorit
useita faradeja,
max 2.55 V
Suuri kapasitanssi, pieni jännitekesto. Elektrodit huokoisia aktiivihiilipalasia. Wikipedia: EDLC
Ultracap kilofaradeja,
max 2.55 V
Erittäin suuri kapasitanssi, pieni jännitekesto; Superkondensaattori, jossa pinta-alaa on suurennettu tekemällä huokoisuus nanotasolla asti.
Säädettävät kondensaattorit
Mekaaniset 10 pF .. 10 nF Eristevaihtoentoina: ilma, tyhjö, muovi, keraami, lasi. RF-virityspiireissä.
Kapasitanssi-
diodi
1 pF .. 10 nF Diodin yli estosuuntaan kytketty tasajännite (1-30V) säätää puolijohteen sisällä ns. estovyöhykkeen paksuutta, joka puolestaan säätää kapasitanssia
Kaikkea sekavaa
Kondensaattori-
mikrofonit
Bias-jännitteinen kevyt kalvo esittää liikkuessaan pieniä sähkövirran muutoksia.
Painemittaus-
kennot
Ihminen Ihminen on mallinnettavissa ESD-mielessä ikään kuin pieni kondensaattori + 1 Mohm sarjavastus.
Pietsosähköinen
kide
Pietsosähköinen kide muuttaa muotoaan sähkökentässää ja kääntäen, sellaisen muodonmuutos näkyy sähkökentän muutoksena, joka on havaittavissa päällystämällä se sopivin kapasitiivisesti kytkeytyvin elektrodein.
Hajasuureet Kaikki johteet muodostavat kapasitansseja itsestään ympäristöön. Hajasuureet hallitsemalla on mahdollista tehdä rakenteita, joissa ei näytä olevan varsinaisia kondensaattoreita tai keloja...
DRAM-
muistisolu
pieni kondensaattori + FET-transistori muodostaa dynaamisen (ja vuotavan) bittitaltion. Wikipedia: DRAM
(UV)EPROM-
muistisolu
Sähköisesti kirjoitettava ja bittinsä kauan pitävä muisti, jossa hilaeristeeseen ajetaan varaus silloin, kun siellä halutaan olevan nollabitti. (Tyhjänä antaa ykköstä.) Purettavissa UV-valolla, mikä vaatii erikoisen ikkunallisen kotelon.
Flash-EEPROM-
muistisolu
Sähköisesti kirjoitettava ja tyhjennettävä bittinsä kauan pitävä muisti, joka perustuu kelluvahilaiseen avalance-injektoituvaan MOS transistoriin. Wikipedia: Flash memory
Akut Sähkökemiallisella reaktiolla (eikä pelkästään sisäiseen sähkökenttään) energiaa varastoivia rakenteita. Varauskapasiteetti ilmaistaan ampeeritunteina, eikä faradeina.

Sähköinen mallinnus

Reaalisen kondensaattorin täysimuotoinen mallinnuskytkentä on:

Hamwiki-esr-1.png

Reaalisen kondensaattorin sisäisistä rakenteista syntyy:

 • C: Kondensaattorin kapasitanssi ideaalisena
 • Rleak: Kondensaattorin eristeen/elektrolyytin yli oleva tasavirran vuotovirta
 • RESR: Kondensaattorin johteiden resistiivisyys
 • LESL: Kondensaattorin johteiden induktiivisuus (jopa suoralla johtimella on induktanssia)

Suurilla virroilla on tärkeää minimoida RESR, kun taas suurilla taajuuksilla on tärkeää minimoida LESL.

Taulukoita

Kiinteiden kondensaattorien valintamatriisia
Käyttö Tyypit Edut
AF/IF kytkentä Paperi, polyesteri, polykarbonaatti Korkea jännitekesto, halpoja
RF kytkentä X7R keraami Pieni, halpa, mutta häviöinen
Polystyreeni Erittäin pienet häviöt, pieni vuotovirta, mutta kookas, eikä siedä kuumaa
C0G keraami
hopeoitu kiille
Erittäin pienet toleranssit
Pinottu kiille Tehovahvistimet
RF dekoplaus X7R tai Z5U keraamiset kiekot, tai läpiviennit erittäin pieni induktanssi
Virityspiirit Polystyreeni Pienet toleranssit, pienet häviöt, negatiivinen lämpötilakerroin (-150ppm)
Hopeoitu kiillelevy Pienet toleranssit, pienet häviöt, positiivinen lämpötilakerroin (+50ppm)
C0G keraami Pienet toleranssit, pienet häviöt
Luokan 1 keraamit Erilaisia lämpötilakertoimia, enemmän häviöitä, kuin C0G:llä.


Keraamisten kondensaattorien materiaalitaulukoita: Luokka 1 -
C0G, NP0, lämpötilakerroin ±30ppm/°C
N*** lämpötilakerroin: - *** ppm/°C
P*** lämpötilakerroin: + *** ppm/°C
Keraamisten kondensaattorien materiaalitaulukoita: Luokka 2 -
EIA koodit
Käyttökelpoinen lämpötila-alue Kapasitanssin muutosalue
alaraja yläraja
kirjain lämpötila numero lämpötila kirjain muutos
X +10°C 2 +45°C R ±15%
Y -30°C 4 +65°C S ±22%
X -55°C 5 +85°C T +22 .. -55%
6 +105°C U +22 .. -56%
7 +125°C V +22 .. -82%
8 +150°C
Keraamisten kondensaattorien materiaalitaulukoita: Luokka 2 -
CECC 32100 koodeina
Koodi Kapasitanssin muutos alueella Lämpötila-alue (°C)
Bias 0V maksimi-
jännitteellä
-55
+125
-55
+85
-40
+85
-25
+85
+10
+85
Koodin viimeinen numero
1 2 3 4 5
2B* ±10% +10 .. -15 % * * *
2C* ±20% +20 .. -30% * * *
2D* +20 .. -30% +20 .. -40% *
2E* +22 .. -56% +22 .. -70% * * * *
2F* +30 .. -80% +30 .. -90% * * * *
2R* ±15% *
2X* ±15% +15 .. -25% *

Katsottavaa