Hamdr tracker

Radioamatööriwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hamdr on oiva APRS tracker - se tarvitsee kaverikseen vain GPS:n, antennin ja hieman 12V sähköä.

Konfiguraatioesimerkki

Tässä esimerkki Hamdr-trackerille autoon tai veneeseen. Tarkoituksella tyhjiksi jätetyillä parametreille on tässä laitettu valmiiksi eteen komento set, mikä aiheuttaa parametrin asettumisen tyhjäksi. Esimerkki kelpaa näin ollen sellaisenaan cut 'n paste -henkiseen käyttöön.

Vaihda seuraavat 3 parametria (muihin ei tarvitse koskea, jos homma toimii):

 • mycall - oma kutsusi APRS SSID:llä varustettuna N0CALL:n tilalle, esim autolle OH7AAA-9.
 • ttybaud - sarjaportin nopeus - huomaa, että tämän vaihtamisen jälkeen pitää säätää tietokoneen pääteohjelmasta sarjaportin nopeutta, että konfigurointi voi jatkua. Holux GPS:n sarjaportti puhuu 38400 bit/s nopeudella, Hamdr:n oletus ja softanpäivitystilassa ttybaud:n asetuksesta riippumatta aina käytettävä nopeus on 19200 bit/s. Alla lisää ttybaud:n asetuksista.
 • mysymbol - trackerisi mainostamalle kohteelle käytetty symboli (kuvake). Artikkeli APRS symbolit listaa kaikki vaihtoehdot, ja taulukon kohta Symboli paketin rungossa kertoo, mitä mysymbol-parametrille asetetaan. Yleisimmät symbolit voi antaa tälle parametrille suoraan nimellä: mysymbol car, rv, jeep, truck, van, motorcycle, powerboat, aircraft, balloon, bus, helicopter, bicycle, ja niin edespäin.

Konfiguraatiomuutosten jälkeen on hyvä muistaa antaa komento perm, jotta muutokset tallentuvat.

ttybaud     38400
app_port    2
freq      144.800
tx_freq     0.000
tx_power    5W
mycall     N0CALL-9
pll_delay    50
pwr_delay    50
data_delay   100
squelch     100
use_busy    off
use_softdcd   on
persistence   64
slottime    100
mysymbol    car
track_distance 1500
track_interval 3541
track_limiter  63
track_turnslope 2500
track_highg   40
track_lowg   10
track_vertspeed 0
digipath    WIDE1-1
longpath    WIDE2-2
long_area    30000
long_time    2100
use_compression on
use_mic_e    off
gps       generic
set gps_lat
set gps_lon
waypoints    off
set waypoint_tidy
rx_if_offset  21.400
tx_lockout   off
txlimit     300
lobatt     0
ttylines    24
ptt_origin   DTR2
set myalias
set myalias2
set mydomain
set contact
set rfpasswd
set auth_key
goodfellas   N0CALL
mic_e_ssid   none
mic_e_msg    off-duty
set mic_e_telemetry
set aprs_dst
set altnet
set bullgroups
set event_packet
nmea_regen   off
send_altitude  off
mytype     normal
set myname
target_type   none
set target_name
target_symbol  /c
target_comment off
set data_extension
set long_comment
set short_comment
set telemetry_format
set telemetry_parm
set telemetry_unit
set telemetry_eqns
set telemetry_bits
telemetry_interval 298
faith_in_pll  off
battscale    150
rainscale    100
anemoscale   2237
vaneoffset   0
wx_dump     off
sensors     none
rn3_function  none
d9_function   none
lcd       none
lcd_size    none
manipulator   none
tracker_digi  none
relay_viscosity 10
dupe_age    60
radio_range   15
waypoint_area  0
digi_area    15
cell_area    15
wide_is_trace  off
maxdigi     0

Kommentteja yllä suositelluista parametreista

 • tx_freq 0 aiheuttaa sen, että lähetystaajuus on sama kuin freq:lla asetettu 144.800. Turha sitä on kahteen paikkaan erikseen naputella.
 • use_compression on laittaa päälle BASE91-kompressoidut paikkatietopaketit, jotka ovat kooltaan pieniä, mutta sisältävät silti hyvin tarkan paikkatiedon alle metrin resoluutiolla. Vaihtoehtoisesti voisi käyttää mic-e-pakkausta asettamalla use_mic_e asentoon on, tämä antaa vielä hiukan pienemmän paketin, mutta tarkkuus kärsii. Jos molemmat ovat asennossa off, käytetään vanhaa pakkaamatonta APRS-paikkatietoformaattia, joka kuluttaa eniten aikaa APRS-taajuudella. Lisää tietoa tämän valinnan tekemiseen löytyy artikkelista APRS-asetukset.
 • send_altitude off kytkee korkeuden lähetyksen pois päältä. GPS:n korkeustiedosta on iloa lähinnä lentokoneissa ja muissa lentolaitteissa, ja sen mittaustarkkuus on varsin heikko, joten sen katsotaan autokäytössä pidentävän APRS-paketteja tarpeettomasti. Suomen korkeuserot eivät kovin kummoisia kuitenkaan ole...

Konfiguraatioparametrit tarkemmin selitettynä

Perusasetukset

 • personality Tracker
  • Hamdr:ssä on useita eri persoonallisuuksia, jotka on räätälöity eri käyttötarkoituksiin. Käytettäessä hamdr:ää GPS:n kanssa (ilman tietokonetta) APRS-träkkerinä on oikea asetus tähän kohtaan Tracker.
 • ttybaud 0
  • Sarjaportin nopeus asetetaan tällä parametrilla. Tässä toimii usein asetus 0, jolloin nopeus vaihtuu automaattisesti toimintatilan mukaan. Tracker-tilassa oletus on 4800 bit/s (tai jotain muuta jos asetus gps kertoo ettei olla NMEA-gps). Ohjelmanlataustilassa nopeus on aina 19200 bit/s, ja tämä säilyy ensimmäiseen konfigurointiin tultaessa. 'restart' ei palauta 19200 bit/s, mutta 'reboot' palauttaa. Asetukset 1...65535 käyvät kaavan round_integer(524288.0 / baud) läpi ja asettavat nopeuden. Tyypilliset PC-maailman nopeudet ovat siis hitusen pielessä, mutta ei liikaa. Muita nopeusoletuksia (kuin GPS-spesifiset) ei tämän kirjoitushetkellä ole. KISS-oletusnopeus 0 on laturilta peritty 19200.
 • freq 144.800
 • tx_freq 0
  • Vastaanotto- ja lähetystaajuuden asetus. APRS:ssä käytetään Euroopassa taajuutena 144.800 MHz:aa, joten sitä on hyvä käyttää jos haluaa saada pakettinsa muillekin kuuluviin. Erikoistilanteissa voi olla hyvä idea käyttää muita taajuuksia (esim. erikoistapahtuma pienellä alueella, tai Ilmarin lennätys). Mikäli haluaa käyttää vastaanottotaajuudesta poikkeavaa lähetystaajuutta, sen voi asettaa parametrilla tx_freq. tx_freq:n arvolla 0 lähetystaajuus on sama kuin vastaanottotaajuus.
 • app_port 2
  • Tällä valitaan toimintatilassa (Tracker/KISS) käytettävä hamdr:n sarjaportti. GPS kannattaa kytkeä hamdr:n porttiin 2 esitetyn kytkennän mukaisesti.
 • use_softdcd on
  • Tällä asetuksella (on/off) valitaan hamdr:ssä käyttöön ohjelmistopohjainen kohinasalpa, jolloin ei tarvitse huolehtia kohinasalvan säätämisestä kohdalleen häiriötasoltaan erilaisissa ympäristöissä. Jos use_softdcd on käytössä, ei tarvitse välittää squelch-alkuisista asetuksista eikä laitteen fyysisen kohinasalpatrimmerin asennosta.
 • mycall kutsu-SSID
  • AX.25-mukainen radioamatöörikutsu, jota käytetään pakettien lähettäjänä. AX.25-mukainen tarkoittaa sitä, että kutsussa on ensin 1-6 alfanumeerista merkkiä, väliviiva ja sitten mahdollinen SSID (Secondary Station ID) väliltä 1-15. Älä käytä SSID:tä 0, esimerkiksi OH1XYZ-0, vaan tässä tapauksessa pelkkää kutsua OH1XYZ. Numerolla voidaan yksilöidä max. 16 eri asemaa saman kutsumerkin alle. Eri asemilla on oltava eri kutsu-SSID yhdistelmät, muuten näyttää siltä että sama asema pomppii paikasta toiseen asemien lähettäessä vuorotellen sijaintejaan! Kotiasemalla ei yleensä käytetä SSID:tä, ja SSID:tä 9 käytetään yleensä autoon sijoitetuissa asemissa, mutta mitään pakkoa käyttää juuri näitä ei tietenkään ole. Huomaa, että pitkiä kutsuja, esimerkiksi OH6SRAL, ei voida käyttää pakettiradiossa lähettäjäkutsuna. Pitkää kutsua voi kuitenkin haluttaessa käyttää objektin tai itemin nimenä, katso jäljempää lisäohjeita.
  • esimerkkejä: OH3XYZ-9, OH8AA, OH0E-14
 • digipath WIDE1-1
 • longpath WIDE2-2
  • Näillä asetuksilla asetetaan APRS:ssä käytettävä lähetettävien pakettien AX.25-tason digipiitteripolku. Polku määrittää kuinka monen digipiitterin eli APRS-toistinaseman kautta paketin halutaan kulkevan. Polussa mahdollisesti käytettävät useammat kutsut erotetaan hamdr:n konfiguraatiossa toisistaan välilyönnillä.
  • digipath on normaalisti (usein lähetettävissä paketeissa) käytettävä polku. longpath:a käytetään harvemmin, kun asema on liikkunut tarpeeksi kauan, tai viime longpath-lähetyksestä on kulunut tarpeeksi pitkä aika. digipath WIDE1-1 ja longpath WIDE2-2 riittävät Suomessa tiheämmän APRS-verkon alueella, syrjäkylillä voi asettaa myös digipath WIDE2-2. WIDE3-3 (kolme hyppyä) voi käyttää tarkkaan harkiten seuduilla, joissa lähin gateway-asema internettiin on todella kolmen hypyn päässä.
  • APRS ei ole DX-workkimista varten - asettamalla digipiitteripolun pidemmäksi kuin 2-3 hyppyä aiheutat useimmiten vain häiriötä kauempana oleville APRS:n käyttäjille tukkimalla APRS-kanavaa tarpeettomasti. Hyvä arvo hyppyjen määrälle on sellainen, että paketti päätyy normaalioloissa suhteellisen varmasti jollekin internet-gatewaylle. Artikkeli APRS asetukset kertoo aiheesta hieman lisää.
  • Polkua RELAY (esimerkiksi RELAY,WIDE) ei ole nykyään enää syytä käyttää sen aiheuttamien duplikaattiongelmien takia.
 • short_comment
 • long_comment
  • Yllä olevilla asetuksilla voit asettaa sijaintipakettien yhteydessä lähetettävän kommenttitekstin. short_comment tekstiä käytetään niissä paketeissa jotka käyttävät digipath:ia, long_comment niissä jotka käyttävät longpathia. Eli jättämällä short_comment:n tyhjäksi, kommenttitekstiä ei lähetetä jokaisessa paketissa, mikä vähentää kanavan kuormitusta. Muutenkin on suotavaa harrastaa pidättyväisyyttä kommenttitekstien käytön ja pituuden suhteen. Pieni on kaunista.
  • Huomaa että kohdeosoite APZMDR kertoo jo paljon, "hamdr" kommentissa ei kerro vastaanottajalle enää sen enempää.
 • mysymbol symboli
  • APRS:ssä erityyppisille asemille/itemeille/objekteille on varattu erilaiset mm. kartoilla näytettävät symbolit. Tieto näytettävästä symbolista välitetään APRS-paketissa kahden ASCII-merkin yhdistelmällä, joka voidaan asettaa tällä komennolla. Katso artikkelista APRS symbolit lista symboleista ja valitse niistä tähän sopiva. Ensimmäinen merkki on aina joko / tai \ ellei symbolia vielä lisäksi päällystetä joko kirjaimella tai numerolla. Symboli wx aiheuttaa sivuvaikutuksia.
  • esimerkkejä: /> (auto), /Y (purjevene), \L (majakka)
  • Ohjelmistossa on lista symboleista, jotka voi valita suoraan symbolin nimellä, esim. mysymbol car tai mysymbol motorcycle:
aeroplane, aid, aircraft, ambulance, antenna, balloon, bicycle, box, bus,
camp, car, church, crash, digi, dot, emergency, emergencyop, eoc, eye,
fire, firedep, firetruck, garage, gas, glider, greendigi, helicopter,
hfhouse, hospital, hotel, house, info, jeep, jogger, lighthouse,
motorcycle, navigation, node, parking, pharmacy, phone, picnic, police,
powerboat, puppy, redcross, restaurant, rover, rv, school, ship, snowmobile,
triangle, truck, truck, truckstop, van, water, wx, x, yacht, yagi

GPS ja paikan manuaalinen asetus

 • gps gps_tyyppi
  • GPS:n tyyppi eli NMEA-murteen valinta. Hamdr:n ohjelmistoversiosta riippuen tuettuna voi olla vaihteleva määrä GPS:iä. Versiosta #156 lähtien on hyvä pitää tämä asennossa generic, jolloin GPS:n tyyppi pyritään arvaamaan sen puhumasta NMEA-murteesta. Mikäli generic-asetus ei toimi, voi kokeilla jotakin seuraavista tyypeistä:
  • Garmin, Magellan, Aisin, SiRF, TripMate, EarthMate, Zodiac, SeaTalk, Oncore, TSIP
 • gps_lat
  • Mikäli GPS:ää ei käytetä, sijainnin pohjois/eteläkoordinaatti (WGS-84). Formaattina ddmm.nn,s jossa dd on asteet, mm minuuttien kokonaisosa, nn minuuttien desimaaliosa ja s N jos kyse on pohjoisesta ja S eteläisestä leveydestä. Esimerkiksi 8959.99,N
 • gps_lon
  • Mikäli GPS:ää ei käytetä, sijainnin itä/länsikoordinaatti (WGS-84). Formaattina dddmm.nn,s jossa ddd on asteet, mm minuuttien kokonaisosa, nn minuuttien desimaaliosa ja s E jos kyse on itäisestä ja W läntisestä pituudesta. Esimerkiksi 17959.99,E

Asetuksia gps_lat ja gps_lon on kätevä käyttää laitteen testaamiseen säätämössä ilman GPS:ää, koska se ei muuten lähetä pakettia käynnistyttyään. Niiden käyttö on fiksua myös aina, kun Hamdr asennetaan kiinteästi esimerkiksi digipiitteriksi - GPS on turha, kun laite ei liiku. Lisäksi GPS:n käyttö aiheuttaa vahvasti kiinteän aseman pientä vaeltamista, mikäli GPS:llä on vähänkin huono näkyvyys taivaalle. Parametrit saa nollattua komennoilla set gps_lat ja set gps_lon (muista myös perm jos talletit nämä). Lisädesimaalin saa jättämällä pilkun pois ja neljännenkin, N/E on oletus.

Joskus on sattunut, että asetukset gps_lat ja gps_lon unohtuvat paikalleen radion siirtyessä GPS:n jatkeeksi autoon. Tästä seuraa auton pomppimista edestakaisin GPS:n kertoman ja gps_lat:n/gps_lon:n määrittelemän paikan välillä, kun GPS välillä hukkaa satelliittien kertoman paikan.

Sijainninlähetyksen ajastus

Koska 1200 bps AX.25-pakettiradiokanavan siirtokapasiteetti on varsin rajallinen, on tärkeää välttää kanavan varaamista turhaan. APRS:n tapauksessa tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että lähetetään sijaintipaketteja vain silloin kun on jotain "uutta" kerrottavaa, eli liiketila on muuttunut merkittävästi (suunnan tai nopeuden muutos, etäisyys edellisestä sijainnista). Ja jos mitään ei ole muuttunut, on myös hyvä pidemmällä välillä kertoa siitä. Tämän vuoksi hamdr:ssä on useita säädettäviä pakettien lähetystiheyteen vaikuttavia asetuksia, joita seuraavassa käsitellään (track_- ja long-alkuiset).

 • track_limiter 64
  • track_limiterillä asetetaan minimiaika kahden peräkkäisen sijaintipaketin lähetykselle sekunteina. Eli vaikka mitkä tahansa muut seuraavista asetuksista aiheuttaisivat sijainnin lähetyksen, ei sijaintia kuitenkaan lähetetä ellei edellisestä sijainninlähetyksestä ole kulunut vähintään tässä määriteltyä sekuntilukemaa. Tämä on siis suoja-asetus, jolla pyritään varmistamaan ettei taajuutta täysin tukita.
 • track_interval 1207
  • Jos mikään muu asetus ei laukaise sijainninlähetystä, tapahtuu lähetys vähintään track_interval sekunnin välein. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kohde ei liiku, lähetetään sen sijainti silti track_interval sekunnin välein. Tähän sopinee tyypillisesti n. 20 minuutin, eli 1200 sekunnin, tuntumassa oleva arvo. Ajan voi hyvin asettaa pidemmäksikin, ainoa haittapuoli on siinä että mikäli APRS-asema sammutetaan, ei sammutusta huomaa ennen kuin vähintään tämä lähetysten välinen aika on kulunut edellisestä lähetyksestä. Kovin lyhyeksi aikaa ei kannata asettaa jottei kanavan kapasiteettia turhaan kulutettaisi redundantin (= muutosta aikaisempaan ei ole tapahtunut) informaation siirtämiseen. Mikäli track_interval on nolla, ei edellisestä sijainninlähetyksestä kuluneeseen aikaan perustuvaa lähetystä käytetä.
 • track_distance 2731
  • Mikäli edellisestä sijainninlähetyspaikasta on nykyiseen paikkaan vähintään track_distance metriä, lähetetään sijainti. Tällä asetuksella siis varmistetaan suoraviivaisessa liikkeessä määrävälein tapahtuva sijainninlähetys. Tämä asetus kannattanee jossain määrin suhteuttaa tyypilliseen etenemisnopeuteen ja ympäristöön. Esimerkiksi autossa 1000 metriä taittuu varsin nopeasti. Mikäli track_distance on nolla, ei etäisyyttä edellisestä sijainninlähetyksestä käytetä lähetysperusteena.
 • track_turnslope 3600
  • track_turnslope yksinään ja seuraavat kaksi parametria yhdessä vaikuttavat sijainninlähetykseen silloin, kun liikkeen suunnassa tapahtuu muutos. track_turnslopen vertailuarvo lasketaan aina kun GPS:ltä saadaan sijaintitietoa, eli tyypillisesti sekunnin tai kahden välein. Vertailuarvo on nykyinen nopeus kilometreinä tunnissa kerrottuna nykyisen suunnan ja edellisessä sijainninlähetyksessä lähetetyn suunnan erolla. Eli toisin sanoen turnslope = nopeus_nyt_kmh * suuntien_välinen_kulma_asteina. Idea on siis siinä, että pienillä nopeuksilla täytyy tehdä suuri suunnanmuutos ennen kuin uusi sijaintipaketti lähetetään, isoilla nopeuksilla riittää pienempi suunnanmuutos. Esimerkiksi turnslopen ollessa 3600 ja nopeus on 90 km/h, täytyy suunnan muuttua edellisestä sijainninlähetyksestä vähintään 40 astetta jotta paketti lähetetään. Jos nopeus on 50 km/h, täytyy suunnanmuutoksen olla vähintään 72 astetta. Mikäli track_turnslope on nolla, ei tätä asetusta käytetä suunnanmuutoksen havaitsemiseen.
 • track_highg 40
 • track_lowg 10
  • Nämä kaksi ovat turnslopelle rinnakkainen paketinlähetystapa suunnan muuttuessa. Lukuarvo on riippuvainen suunnanmuutoksesta aiheutuvaan kiihtyvyyteen eli keskihakuvoimaan. Tarkkaa yksikköä ei tiedä tekijäkään.. Joka tapauksessa homma toimii niin, että ylitettäessä track_highg:n raja keskihakuvoimassa päätetään lähettää uusi sijaintipaketti. Mutta paketti lähetetään vasta sitten, kun keskihakuvoima laskee track_lowg:n alle, eli mutka suoristuu tai nopeus hidastuu. Algoritmi perustuu usean peräkkäisen nopeus/suuntatiedon vertailuun ja integroivaan laskentaan. Jos track_highg on nolla, ei keskihakuvoimaan perustuvaa suunnanmuutoksen havaitsemista käytetä.
 • longpath digipiitteripolku
  • digipiitteripolku, jota käytetään digipath:n sijaan jos long_area tai long_time ylittyy edellisestä longpath:n käytöstä. Näillä asetuksilla on siis mahdollista määritellä, että normaalisti käytetään vaikkapa yhden hypyn polkua (digipath WIDE1-1) ja puolen tunnin ja/tai 10 kilometrin välein kahden hypyn polkua (longpath WIDE2-2). Näin lähialue pysyy hyvin ajan tasalla siitä missä liikehdintä tapahtuu, mutta välillä kerrotaan sijainti myös kauemmas. Jos sekä long_area että long_time ovat nollia, ei longpath:ia käytetä koskaan. Jos longpath on tyhjä, sen sijasta käytetään aina digipathia.
 • long_area 10000
  • long_area asettaa long_path:n käyttöjen välisen etäisyyden metreissä. Eli kun edellisestä long_path:ia käyttäneestä sijainninlähetyksestä on yli long_area metriä, lähetetään seuraava paketti long_path:ia käyttäen. Jos nolla, ei longpath:ia käytetä etäisyyden mukaan.
 • long_time 1800
  • long_path asettaa long_path:n käyttöjen välisen ajan sekunteina. Eli kun edellisestä long_path:ia käyttäneestä sijainninlähetyksestä on yli long_time sekuntia, lähetetään seuraava paketti long_path:ia käyttäen. Jos nolla, ei longpath:ia käytetä kuluneen ajan mukaan.

Lähetysalgoritmia suoritetaan n. sekunnin välein ja se toimii yksityiskohdat unohtaen pseudokoodina kuvattuna suurinpiirtein näin:

lähetä = 0
if (aika_edellisestä_lähetyksestä < track_limiter)
  lähetä = 0
else if (track_distance != 0 ja
     etäisyys_edelliseen_lähetyspaikkaan > track_distance)
  lähetä = 1
else if (track_interval != 0 ja
     aika_edellisestä_lähetyksestä > track_interval)
  lähetä = 1
else if (track_turnslope != 0 ja
     nykyinen_nopeus * suunnanmuutos_ed_lähetykseen > track_turnslope)
  lähetä = 1
else if (track_highg != 0 ja
     onylitetty(track_highg) ja onalitettu(track_lowg))
  lähetä = 1, resetoi_track_highg_lowg

if (lähetä == 1)
  käytä_pitkää_polkua = 0
  if (long_time != 0 ja aika_edellisestä_longpath_lähetyksestä > long_time)
    käytä_pitkää_polkua = 1
  else if (long_area != 0 ja etäisyys_edelliseen_longarea_lähetykseen > long_area)
    käytä_pitkää_polkua = 1
  if (käytä_pitkää_polkua == 1)
    lähetä_paketti(longpath)
  else
    lähetä_paketti(digipath)


Paikkatiedon pakkaus

 • use_compression on
  • on/off valitsin sille, käytetäänkö sijainninlähetyksessä ns. pakattua base-91 formaattia. Pakattu formaatti vie vähemmän tilaa paketissa ja sen sijaintiresoluutio on alle metrin. Koordinaatteja käsitellään ohjelmassa milliminuutteina, joten resoluutio on hieman yli metrin. Pakkaamattomassa APRS:ssä ja mic-e:ssä sijaintiresoluutio on Etelä-Suomessa n. 10x20 metriä (minuutin sadasosa). Katso lisätietoja APRS:n pakkausformaateista APRS-asetukset-artikkelista.
 • use_mic_e off
  • off/on asetus sille käytetäänkö mic-e sijainninpakkausta vai ei. Mic-e ja use_compression ovat keskenään poissulkevia asetuksia, vain toinen on kerrallaan käytössä. Tämä asetus ei kuitenkaan vaikuta target-raporttiin, joka ei koskaan ole mic-e-koodattu. Katso lisätietoja APRS:n pakkausformaateista APRS-asetukset-artikkelista.
 • mic_e_ssid none
  • Asettamalla mic_e_ssid on periaatteessa mahdollista asettaa mic-e paketeissa digipiitteripolku AX.25-paketin kohdeosoitteen SSID:tä käyttäen. Käytännössä APRS-digipiitterit kuitenkin tukevat hyvin huonosti tätä tapaa määritellä digipiitteripolku, joten sen käyttö useimmiten johtaa nollaan digipiittauskertaan.
 • mic_e_msg off-duty
  • Mic-e:tä käytettäessä sijainnin yhteydessä lähetettävä mic-e "viesti", eräänlainen tilatieto. Mahdollisia asetuksia ovat off-duty (vapaa), en-route (matkalla kohteeseen), in-service (palveluksessa), returning (palaamassa), committed (tehtävällä), special (erityinen), priority (etuoikeus), emergency (hätä) sekä custom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (tapauskohtaiset viestit 0-6). Älä käytä emergency-asetusta ellei jonkun henkeä tai merkittävää omaisuutta uhkaa vakava vaara ja ulkopuolista apua tarvitaan! Emergency-tilatiedolla varustetun mic-e paketin vastaanotto aiheuttaa useimmissa APRS-ohjelmissa/laitteissa erityisen popup-ikkunan tai muun erityisen tavan käyttäjän huomion herättämiseen.

Object/Item-lähetys

 • mytype normal
  • Tässä määritellään lähetetäänkö oma sijainti APRS-sijaintipakettina (normal), APRS-objektina (object) vai APRS-iteminä (item). Objekti/item-lähetystä voi käyttää esimerkiksi ns. taktisia, aseman käyttötarkoitusta kuvaavia, radiokutsuja käyttäessä niin, että itse paketit kuitenkin lähetetään AX.25-tasolla varsinaista radioamatöörikutsua käyttäen. Objektit ovat itemejä paremmin tuettuja vanhoissa APRS-ohjelmissa/laitteissa (esim. Kenwood TH-D7 / TM-D700 ymmärtävät objektit, mutta eivät itemejä).
 • myname objektinimi
  • Jos käytetään oman sijainnin lähetystä APRS objektina tai iteminä, määritellään tässä objektin/itemin nimi jota käytetään. Pituus 3-9 ASCII-merkkiä, yhteensopivuussyistä kannattaa tässä käyttää vain isoja kirjaimia A-Z, väliviivaa ja numeroita. Muitakin (ei kuitenkaan ääkkösiä) voi käyttää jos tietää mitä tekee.

Waypointit

Hamdr osaa kuunnella muiden asemien APRS-paketteja ja kertoa näiden sijainnit GPS:lle waypoint-pisteinä. Se pitää muistissaan sata viimeistä waypoint_area:n sisällä olevaa kuultua paikkatietoa ja pullauttaa ne GPS:lle, kun GPS:lle tehdään keinotekoisesti waypoint "GIMME", ja painetaan GPS:stä Goto GIMME.

 • waypoints off/gpwpl/tll
  • Asetus vlitsee, lähetetäänkö vastaanotetuista APRS-paketeista saatavat asemien sijaintitiedot GPS:lle reittipisteiksi. Valittavissa on $GPWPL (Magellan:n kanssa $PMGNWPL) ja $--TLL -muodot.
 • waypoint_tidy OH -F
  • reittipisteiden "siistimisasetus". Normaalisti vastaanotetuista APRS-paketeista luotavat GPS-reittipisteet muodostuvat kuultujen asemien kutsuista. Koska monissa GPS:issä reittipisteiden nimien maksimikoko on 6 merkkiä, voi GPS:lle lähetettävän reittipisteen nimeä lyhentää tällä asetuksella. Esimerkiksi asetus OH poistaa OH-alkuisten asemien reittipisteiden nimien alusta OH:n, jolloin esimerkiksi OH2XYZ-9 on reittipisteen nimenä 2XYZ-9. Jotta SSID veisi vain yhden merkin, voidaan asetukseen lisätä -F, jolloin SSID on reittipisteessä heksana. Eli esimerkiksi OH2XYZ-14 olisi reittipisteenä 2XYZ-E. Oman piirin numeron voi poistaa esimerkiksi asetuksella OH9 OH -F. Nimestä siistitään pois monia (NMEA:ssa vaarallisia) välimerkkejä. Reittipisteiden nimet saadaan tarvittaessa pakotettua isoiksi tai pieniksi kirjaimiksi vivuilla -u ja -l. -a as-is. -N ja -N- (N on numero) leikkaa lopuksi N merkkiä vasemmalta tai oikealta ja unohtaa loput.
  • #156:ssa -u -a -l pois ja -A ... -E -a ... -e tilalle. -a laskee läpi melkein kaiken, -E muuttaa isoiksi ja poistaa kaikki välimerkit. Oletus -D (jokseenkin kranttu, isot kirjaimet).
 • waypoint_area 50
  • ympyrän säde, jonka sisäpuolella olevien vastaanotettujen APRS-asemien reittipisteet lähetetään GPS:lle, kilometreinä, jos asetus waypoints on päällä. Ympyrän keskustassa on oma sijainti. Tarkoitus on vähentää tarpeettomien asemien turhaa GPS:n reittipistemuistin kulutusta. Alueen sisällä olevat asemat pannaan muistiin oli GPS käytössä tai ei, tällä on merkitystä mm. wide-digissä. 0 vastaa ääretöntä.
 • altnet
  • Asettamalla altnet:n voit määrittää, että vain asetetun AX.25 kohdeosoitteen sisältävät paketit huomioidaan vastaanotossa, jolloin vain niistä generoidaan GPS:lle reittipisteitä. Voi sisältää * ja ? jokerimerkkejä. Katso myös aprs_dst.

Muita asetuksia

Nämä ovat vähemmän keskeisiä asetuksia Hamdr:n APRS-träkkerikäytössä, mutta niitäkin voi joskus tarvita.

 • profile_tag
  • HAMDR:ään voi olla talletettuna neljä profiilia. Profiilia voi vaihtaa GPS:n GOTO-käskyllä, kun nimeää waypointin ja profile_tag:n samalla nimellä.
 • aprs_dst kohdeosoite
  • aprs_dst:llä määritellään APRS-pakettien kohdeosoite AX.25-paketeissa. Kuten lähettäjäosoitteenkin, pitää tämän olla AX.25:n mukainen, 1-6 alfanumeerista merkkiä ja mahdollinen SSID väliltä 1-15. Useimmiten kohdeosoitteena käytetään pelkkää 6-merkkistä stringiä, ja hamdr:n tapauksessa kohdeosoitteeksi sopii APZMDR. Tämä onkin aprs_dst:n oletus, jota käytetään asetuksen ollessa tyhjä. Tällöin kohdeosoitteen perusteella voidaan päätellä mistä laitteesta/ohjelmasta on kyse. Älä sekoita kohdeosoitteen merkitystä "perinteisessä" pakettiradiossa käytettyyn vasta-aseman kutsuun, koska APRS:ssä ei samassa mielessä ole yhtä tiettyä vasta-asemaa vaan kaikki paketit lähetetään broadcast-tyyppisesti, vastaanottajana "ketä sattuu kiinnostamaan".
 • persistence 64
 • slottime 100
  • Perinteiset pakettiradion kanavanvarausparametrit. slottime on millisekunteja ja persistence väliltä 0-255 (0 = erittäin haluton lähettämään, 255 = lähettää aina jos kanava tyhjä). Lue algoritmista tarkemmin esimerkiksi http://bips.bi.ehu.es/prj/modem/evm56002/kiss.html kappaleesta kuusi. Hyvä lähtökohta tavalliselle APRS-asemalle on persistance 64 ja slottime 100.
 • target_type
 • target_name
 • target_symbol
 • target_comment
  • Ylläolevalla neljällä asetuksella säädetään hamdr:n haluttaessa lähettämän nykyisen GPS-kohteen tietoja. Tämä siis perustuu siihen, että monet GPS:t lähettävät $GPRMB-lauseella nykyiseksi kohteeksi (goto) valitun reittipisteen tiedot NMEA:na ulos sarjaportistaan. $GPRMB-lause sisältää mm. kohteen nimen ja sijainnin, joten siitä on mahdollista luoda APRS-objekti tai itemi ja näin kertoa muillekin mihin on menossa.
   • target_type:llä valitaan onko tämä ominaisuus käytössä ja jos on, niin lähetetäänkö kohteen sijainti objektina vai iteminä (objektit ovat paremmin tuettuja ohjelmissa/laitteissa). Mahdolliset target_type vaihtoehdot ovat siis none (kohteen lähetys ei käytössä), object ja item.
   • target_name:lla voidaan valita lähetettävän APRS-objektin tai -itemin nimi tai osa nimestä. Jos tässä asetetussa nimessä on tähtiä, korvataan tähdet jokaisen uuden kohteen kohdalla uniikilla numerolla, jolloin aiemmin lähetyt objektit eivät "hyppää" uuteen kohteeseen vaan jäävät ennalleen.
   • target_symbol:lla valitaan kohteen APRS-symboli, kaksi ASCII-merkkiä. Katso vaikkapa APRS symbolit-artikkelista mitä eri mahdollisuuksia on tarjolla.
   • target_comment:lla valitaan näytetäänkö varsinaisen raportin (joka sekin voi olla objekti/itemi) kommenttikentässä GPS:n käyttämä kohdereittipisteen nimi (->KOTI). Tämä on siis eri asia kuin luodun objektin/itemin nimi, joka määritellään target_name:ssa.
 • kiss_trick 0
  • Jaa-a...?