Ericsson C704 (2012)

Radioamatööriwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

VHF-RADIOLAITE ERICSSON C704 ("LV 704 M")

Julkaistu 21.8.2012

Yleistä

Johdanto

Ericsson C700 -sarjan radiopuhelimet tulivat markkinoille jo vuonna 1987. Laitteita on ollut käytössä mm. puhelinyhtiöiden MRS 3000/5000 ja Autonet -verkoissa.


Kuva 1: Ericsson C700 -sarjan puhelimissa käyttölaite voidaan kiinnittää kuulopuhelimen lisäksi myös radio-osaan.


Tässä ohjeessa kuvataan Ericsson C704:n muutos 2 metrin (144-146 MHz) radioamatöörialueelle. Radio ei täytä muutosten jälkeen sille alunperin asetettuja vaatimuksia, vaan sitä pidetään radioamatöörilaitteena, jonka hallussapito ja käyttö on luvanvaraista. Muutosten tekeminen ja radiopuhelimen käyttö on jokaisen omalla vastuulla.

Tekniset tiedot

Ericsson C704:n tekniset ominaisuudet:

 • Taajuusalue 138 - 174 MHz
 • Lähetyslaji FM
 • Lähetysteho 2 tai 20 W
 • Käyttöjännite 13.8 VDC
 • Virrankulutus vastaanotolla n. 500 mA ja lähetyksellä max. 5 A

Radioiden eri versiot

Käytössä on ollut kahta eri versiota. Yleisin on ollut lisämuistikortilla varustettu perusmalli, mutta markkinoilla on ollut myös saman radion Mobitex-versiota. Radioiden eri versiot tunnistaa avaamalla radio-osan sen logiikkapuolelta. Kuvassa vasemmalla on radion perusmalli, jossa logiikkakortin päälle on asennettu pieni lisämuistikortti. Mobitex-radioissa on iso logiikkakortin kokoinen lisäkortti, joka on asennettu samaan tapaan vastakkain logiikka-osan päälle. Lisäksi Mobitex-radion takapaneelissa on yksi ylimääräinen D15-liitin, joka puuttuu tavallisesta radiosta. Toinen ero on siinä, että Mobitex-radion alkuperäinen firmware on poltettu neljälle (4) EPROM -piirille, kun perusmallissa piirejä on vain kolme.


Kuva 2: Ericsson C700 -sarjan radiopuhelimien eri versiot logiikkapuolelta katsottuna. Kuvassa vasemmalla on perusmalli ja oikealla Mobitex-versio. © Thomas Anderssen OH6NT


Molempiin malleihin on saatavissa kanavointi radioamatöörialueelle. Muutostyön kannalta merkittävin ero on radion firmwaren päivityksessä, mutta kanavointi sekä asetukset ovat molemmille samat. Toiminnallisuuden kannalta eri versioiden välillä ei ole havaittu muuta eroa kuin se, että Mobitex-radio ei muista käyttäjän tallentamia asetuksia (F70# + POWER OFF). Käytön kannalta ero ei ole merkittävä.

Muutos radioamatöörikäyttöön

Tarvittavat välineet

Varaa käyttöösi seuraavat välineet:

 • ultraviolettivalolla toimiva EPROM -tyhjennyslaite
 • EPROM- ja EEPROM -muistipiirien ohjelmointilaite
 • 27C512 EPROM -muistipiirejä firmwarelle (3-4 kpl)
 • 28C64 EEPROM -muistipiirejä kanavataulukolle ja asetuksille (1 kpl)
 • radiomittapaikka tai tehomittari ja 50 ohm 30 W keinokuorma
 • virtalähde 13.8 VDC >5 A
 • mikropiirin ulosvedin DIL -piireille
 • TORX -hylsysarja radio-osan kansien ja piirikorttien irroitukseen

Käyttölaite

Ericsson C700 -sarjan radiopuhelimissa on irroitettava käyttölaite, joka voidaan kiinnittää radion runko-osaan tai vaihtoehtoisesti erilliseen autosarjaan kuuluvan luurin takaosaan. Käyttölaitteen näytön ja näppäimistön merkinnät on esitetty seuraavissa kuvissa.


Radion käyttölaitteen näyttö ja näppäimistö:


Kuva 3: Ericsson C700 -sarjan radiopuhelimen irroitettavan käyttölaitteen näyttö ja näppäimistö.


Käyttölaitteen näyttö perustilassa:


Kuva 4: Ericsson C700 -sarjan radiopuhelimen käyttölaitteen näyttö perustilassa.


Käyttölaitteen näppäimistökartta ja siihen liittyvät toiminnot:


Kuva 5: Ericsson C700 -sarjan radiopuhelimen käyttölaitteen näppäimistökartta ja siihen liittyvät toiminnot.

Muistipiirit

Muutos radioamatöörikäyttöön edellyttää radion muistipiirien päivitystä firmwaren sekä kanavien ja asetusten osalta. Radion mallista riippuen muutos kohdistuu seuraaviin kuvassa nähtävissä oleviin muistipiireihin.


Kuva 6: Ericsson C700 -sarjan radiopuhelimen ohjelmoitavat muistipiirit.

Alkuvalmistelut

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen muutostyön aloittamista:

1. Tarkista, että radio-osan tyyppikilvestä löytyy merkintä C704.

2. Tarkista, että radio-osa, käyttölaite, kuulopuhelin ja kaapelit ovat kunnossa.

3. Kytke puhelin radiomittapaikkaan tai tehomittariin ja keinokuormaan.

4. Kytke puhelimen 4-napainen virtajohto. Johdinpari oranssi-sininen virtalähteen plus(+) -napaan ja ruskea-vihreä miinus(-) -napaan.

5. Käynnistä puhelin painamalla ( ! ) näppäintä.

6. Näyttöön syttyy valo, mikäli taustavalo ei ole palanut. Radio suorittaa alkutestin, jonka aikana näytölle tulostuu radion vanha tilaajanumero.

7. Testaa käyttölaitteen näppäimistön ja näytön toiminta.

8. Sammuta puhelin painamalla ( ! ) näppäintä.

Firmware perusmallin radioihin

Perusmallin radioihin käytetään firmwaren versioita R4 R3A, joka ohjelmoidaan 27C512 EPROM -muistipiireille Z402, Z403 ja Z804. Tässä ohjeessa käytetty firmware on peräisin modifioimattomasta radiosta. Ennen päivitystä firmwaren versio kannattaa tarkistaa komennolla F120#, sillä käytössä on ollut myös muita versioita kuten R1A. Poikkeavien versioiden toimintaa ei ole testattu eikä niiden toimintaa voida taata, joten käytä tässä ohjeessa mainittua versioita.

Firmwaren R4 R3A tarkistussummat kullekin ohjelmoitavalle piirille ovat seuraavat:

 • EPROM Z402, tarkistussumma 0x3AE6
 • EPROM Z403, tarkistussumma 0xF81D
 • EPROM Z804, tarkistussumma 0x3504

Firmware Mobitex -radioihin

Mobitex -radioihin käytetään ns. "tehtaan miesten softaa", joka ohjelmoidaan 27C512 EPROM -piireille Z402, Z403, Z804 ja Z830. Asennusvaiheessa on syytä huomioida IC -piirien kannoissa olevat lovimerkinnät, jotka osoittavat muistipiirin oikean kiinnityssuunnan. Tämä on syytä huomoida erityisesti piirien Z804 ja Z830 kohdalla, jotka Mobitex -kortilla eri lailla asennettuina.

"Tehtaan miesten softan" tarkistussummat kullekin ohjelmoitavalle piirille ovat seuraavat:

 • EPROM Z402, tarkistussumma 0x16CE
 • EPROM Z403, tarkistussumma 0xC28F
 • EPROM Z804, tarkistussumma 0x7F9C
 • EPROM Z830, tarkistussumma 0xF01B

Kanavataulukko ja konfiguraatio-asetukset

Molempiin malleihin käytetään samaa kanavataulukkoa ja asetuksia, joka ohjelmoidaan 28C64 EEPROM -piirille Z404.

Ericsson C700 -sarjan radiot tukevat kanavamuistipaikkojen nimeämistä, joka tapahtuu jo kanavataulukon ja asetusten määrittelyvaiheessa. Firmware R4 R3A ei tue tätä ominaisuutta. Nimeämisestä ei olisi kovin suurta apua, sillä nimettävien muistipaikkojen maksimimäärä on vain 20 kappaletta ja radiossa on kuitenkin 99 muistipaikkaa. Toinen syy muistipaikkojen nimeämättä jättämiseen on radion kanavien ja asetusten ohjelmointiin käytetyn MS DOS-pohjaisen sovelluksen muistin loppuminen vaiheessa, jossa käännetään muistipiirille Z404 poltettava binääri.

Laitteistomuutokset

Radiopuhelimen rautaan tehtävät muutokset ovat vähäiset. Mikrofonin toimintaa voidaan parantaa oheisen kuvan mukaisella kytkennällä.


Kuva 7: Ericsson C700 -sarjan radiopuhelimeen tehtävä MIC bias -kytkentä.

Kytkentämuutokset (optio)

Radion käytettävyyttä voidaan parantaa karsimalla varusteista pois kaiken "epäoleellisen". Testiryhmä modifioi sarjatyönä erän laitteita siten, että radion mukana tullut autoasennussarja luureineen, kaapeleineen ja kytkentärasioineen poistettiin käytöstä. Alkupeäisestä kokoonpanosta jäi jäljelle vain käyttölaite ja radio-osa. Kuulopuhelimen, mikrofonin, monofonin, ulkoisen kaiuttimen tai muiden laitteiden kykemiseksi radioon tehtiin uusi 3-haarainen järjestelmäkaapeli. Myös alkuperäinen virtakaapeli uusittiin ja varustettiin PEPA-virtaliittimellä.


Kuva 8: Esimerkki Ericsson C700 -sarjan radiopuhelimen modifioidusta kokoonpanosta, jossa alkuperäinen autoasennussarja luureineen, kaapeleineen ja kytkentärasioineen on poistettu käytöstä, ja korvattu monofonilla sekä itse tehdyillä välikaapeleilla.


Järjestelmä- ja virtakaapeleiden kytkentäkaavio on oheisessa kuvassa.


Kuva 9: Alkuperäisen autoasennussarjan korvaavan järjestelmäkaapelin sekä virtakaapelin kytkennät Ericsson C700 -sarjan radiopuhelimiin.

Käyttöohjeet

Radioamatöörikäyttöön muutetun Ericsson C704:n tulostettavassa käyttöohjeessa kuvataan radion tekniset tiedot, näyttö- ja näppäimistökartta, kanavataulukko, pikavalinnat sekä käyttäjä- ja määritystoimenpiteet. Lisäksi ohje sisältää kokoonpanokuvat ja varustelistan erään toteutuksen mukaisesta radioasemasta, jota voidaan käyttää esimerkiksi radioamatöörien VHF -radioina TURVA -harjoituksissa.

Käyttöohjeesta voi tehdä myös käyttöä kestävän version seuraavasti:

1. Tulosta käyttöohje yksipuolisena A4-paperille.

2. Taita käyttöohjesivu keskeltä, jolloin yksittäinen ohjesivu on A5-kokoinen.

3. Leikkaa paperileikkurilla A5-arkin pidemmästä sivusta noin 1.5 - 2 cm.

4. Laminoi yksittäinen ohjesivu käyttäen A5-koon laminointitaskuja.

5. Lopuksi niputa sivut käyttäen kampasidontalaitetta.

Lopputuloksena on saatu valmis kosteutta kestävä käyttöohje, joka kulee radion mukana.

Käyttökuntoon laitto

Radio asetetaan käyttökuntoon toimimalla seuraavasti:

 • Kytke radioon antenni, käyttölaite, kuulopuhelin ja virtasyöttö
 • Käynnistä radio virtakytkimestä ( ! )
 • Aseta työskentelytaajuus taulukon mukaisesti näppäilemällä F1*nn# ( jossa nn kanavannumero taulukosta )
 • Säädä äänenvoimakkuus ▼▲ näppäimillä
 • Tarkista että "avoin valvonta" on päällä (kaiutin kuvake), tarvittaessa kytke toiminto komennolla F60#

Lähettäminen

Puhuttaessa paina kuulopuhelimen tangenttia.

Vastaanotto

Vastaanotossa tulee huomioida:

 • Mikäli avoin valvonta on päällä, kuuluu kantoaluella oleva liikenne kaiuttimesta
 • Heikon signaalin kuuntelua voi parantaa avaamalla kohinasalvan komennolla F2# (jotta salvan voi avata pitää kanavalla suorittaa ensin lyhyt lähetys painamalla tangenttia)

Selektiivikutsujen käyttö

Radion käyttämät CCIR -selektiiveihin perustuvat kutsut ovat aina 5-numeroisia sarjoja, kuten esimerkiksi 12345. Selektiivikutsujen numerot ovat käyttäjän ohjelmoitavissa ja asetuksia voidaan myös muuttaa vastaamaan kunkin tilanteen viestiperusteita. Selektiivit ovat jaettavissa yksilö- ja ryhmäkutsuihin. Lisäksi henkilöhaulle ja statusviesteille voidaan määrittää tarvittaessa omat selektiivikutsunumerot.

Jos käytössäsi on samalle taajuusalueelle useita Ericsson C704 (VHF) tai C705 (UHF) -radiopuhelimia, kakkos- tai kolmosryhmän ryhmäselektiivinumeroita voidaan käyttää samaan ryhmään kuuluvien radioiden tavoittamisessa. Selektiivikutsujen numerointia havainnollistetaan oheisessa taulukossa.

Taulukko: Esimerkki tilaaja- ja ryhmäkutsujen numeroinnista.
Radio
n:o
Kutsu 1
SN 01
Kutsu 2
SN 02
Kutsu 3
SN 03
Ryhmä 1
SN 04
Ryhmä 2
SN 05
Ryhmä 3
SN 06
Ryhmä X
SN 11
Status
DN 01
Henkilöhaku
DN 02
1 10011 10012 10010 98011 92001 93001 991-- 99801 99701
2 10021 10022 10020 98021 92001 93001 991-- 99801 99701
3 10031 10032 10030 98031 92002 93001 991-- 99801 99701
4 10041 10042 10040 98041 92002 93002 991-- 99801 99701
5 10051 10052 10050 98051 92003 93002 991-- 99801 99701
6 10061 10062 10060 98061 92003 93002 991-- 99801 99701
7 10071 10072 10070 98071 92004 93003 991-- 99801 99701
8 10081 10082 10080 98081 92004 93003 991-- 99801 99701
9 10091 10092 10090 98091 92005 93003 991-- 99801 99701
10 10101 10102 10100 98101 92005 93004 991-- 99801 99701
11 ...

Muut lisähuomautukset (esimerkki):

 • Hälytyskutsu: kanavalla 65, numeroon 99112 (pikavalinta 99#)
 • Henkilöhaku: kanavalla 35, numeroon 99701
 • Statusviesti: kanavalla 35, numeroon 99801

Soittopyynnön jättäminen

Radion käyttölaitteen näytöllä oleva WHC -merkkivalo ilmaiseen käyttäjälle, että häntä on yritetty tavoittaa. Soittopyynnön jättämiseksi vasta-asemalle, toimi seuraavasti:

 • Valitse kanava jolla liikennöidään
 • Näppäile vasta-aseman kutsu numeronäppäimillä ja paina #, jolloin radio lähettää kutsun valitulla kanavalla. Vasta-aseman radio kuittaa yhteyden automaattisesti, jonka jälkeen radiosta kuuluu äänimerkki
 • Jätä vastaanottajalle soittopyyntö näppäilemällä F-, jolloin radio lähettää pyynnön valitulla kanavalla. Vasta-aseman radio kuittaa pyynnön automaattisesti, jonka jälkeen radiosta kuuluu äänimerkki

Mikäli vasta-asemaan ei saada yhteyttä valitulla kutsulla ja/tai kanavalla, radiosta ei kuulu äänimerkkiä

 • Lopeta kutsu/liikennöinti painamalla -/- (loppusoitto)

CCIR -kutsuvastaanottimen käyttö

"Avoin valvonta" toiminnon ollessa kytkettynä vastaanottaa radio liikennettä riippumatta käytetäänkö CCIR-kutsuja. Vastaanottaaksesi vain CCIR-kutsuilla ohjattua liikennettä tulee avoin valvonta kytkeä pois päältä.

CCIR -yksilökutsun lähetys ja liikennöinti

Selektiivikutsun lähetys tapahtuu toimimalla seuraavasti:

 • Valitse kanava jolla liikennöidään
 • Näppäile vasta-aseman kutsu numeronäppäimillä ja paina #, jolloin radio lähettää kutsun valitulla kanavalla. Vasta-aseman radio kuittaa yhteyden automaattisesti, jonka jälkeen radiosta kuuluu äänimerkki
 • Liikennöinti tapahtuu normaalisti painamalla tangenttia lähetettäessä
 • Liikennöin loputtua pura yhteys painamalla -/- (loppusoitto)

Mikäli vasta-asemaan ei saada yhteyttä valitulla kutsulla ja/tai kanavalla, radiosta ei kuulu äänimerkkiä

 • Lopeta kutsu/liikennöinti painamalla -/- (loppusoitto)

CCIR -kutsun vastaanotto

Radion havaitessa asemalle osoitetun kutsun kuuluu kaiuttimesta äänimerkki, jonka jälkeen liikennöinti tulee suorittaa normaalisti painamalla tangenttia lähetettäessä.

 • Lopeta liikennöinti painamalla -/- (loppusoitto)

CCIR -ryhmäkutsun lähetys ja liikennöinti

Ryhmäkutsu lähetetään samoin kuin yksilökutsu, mutta kutsun lähetyksen jälkeen radio ei anna äänimerkkiä.

 • Liikennöinti tapahtuu normaalisti painamalle tangenttia lähetettäessä
 • Liikennöin loputtua pura yhteys painamalla -/- (loppusoitto)

CCIR -ryhmäkutsun vastaanotto ja liikennöinti

Radion kuulleessa sille tarkoitetun ryhmäkutsun kuuluu liikenne kaiuttimesta.

 • Liikennöinti tapahtuu normaalisti painamalla tangenttia lähetettäessä
 • Liikennöin loputtua pura yhteys painamalla -/- (loppusoitto)

Käyttäjätoiminteet

Luettelo Ericsson C700 -sarjan radioiden käyttäjätoiminteista.

Taulukko käyttäjätoiminteista
Komentosarja Toiminto tai selite
0# Toista edellinen toiminto
nnnnn# Kutsu asemaa nnnnn nykyisellä kanavalla
ch*nnnnn# Kutsu asemaa nnnnn kanavalla ch
F1*nn# Valitse kanava nn
F2# Avaa/Sulje kohinasalpa
F3# Poista lähetin käytöstä
F4# Henkilöhaku päälle/pois
F5# Aktivoi lähettimen lukitus
F5*cccc# Avaa lähettimen lukitus koodilla cccc
F7# Lue WHC-numerot (kuka soitti viimmeksi): selaa ▲▼, poista C, soita #, lopeta -/-
F25# Taustavalo päälle/pois
F26# Tallenna oletus äänenvoimakkuus
F27*n# Aseta hälytysten voimakkuus ( n=1-5 )
F35# Lähetysteho iso/pieni ( L pieni teho )
F51*mm# Poista pikavalinta mm
F51*mm*ch*nnnnn# Aseta pikavalinta mm, kutsumaan kanavalla ch, asemaa nnnnn
F52*mm# Tarkista pikavalinta mm ( selaa ▲▼, suorita # )
F53# Poista ryhmänumero 1
F53*nnnnn# Aseta ryhmänumero 1, poisto F53#
F54# Poista ryhmänumero 2
F54*nnnnn# Aseta ryhmänumero 2, poisto F54#
F55# Poista ryhmänumero 3
F55*nnnnn# Aseta ryhmänumero 3, poisto F55#
F56# Tarkista ryhmänumerot ( selaa ▲▼ )
F60# Avaa kanava vapaalle kuuntelulle
F70# Tallenna valo, hälytys, vapaa kuuntelu, henkilöhaku ja teho asetukset
F77*ch*nnnnn# Aseta tilaviestin kohde
F78# Tarkista tilaviestin kohde
F79*oooo*nnnn*nnnn# ! Vaihda lähettimen lukituskoodi muodossa vanhakoodi,uusikoodi,uusikoodi
F80# Poista tilapäinen aseman kutsunumero
F80*nnnnn# Aseta tilapäinen aseman kutsunumero, poista F80#
F81# Tarkista tilapäinen aseman kutsunumero
F82# Poista aseman kutsunumero 1
F82*nnnnn# Aseta aseman kutsunumero 1, poisto F82#
F83# Tarkista aseman kutsunumero 1
F84# Poista aseman kutsunumero 2
F84*nnnnn# Aseta aseman kutsunumero 2, poisto F84#
F85# Tarkista aseman kutsunumero 2
F91# Poista henkilöhaun numero
F91*ch*nnnnn# Aseta henkilöhaun numero, poisto F91#
F92# Tarkista henkilöhaun numero
F93# Poista hälytyksen kohdenumero 1
F93*nnnnn# Aseta hälytyksen kohdenumero 1, poisto F93#
F94# Poista hälytyksen kohdenumero 2
F94*nnnnn# Aseta hälytyksen kohdenumero 2, poisto F94#
F95# Poista hälytyksen kohdenumero 3
F95*nnnnn# Aseta hälytyksen kohdenumero 3, poisto F95#
F96# Tarkista hälytyksen kohdenumerot
F120# Näytä ohjelmistoversio
F140# Näytä konfiguraatioversio
FSxx# Aseta oletustilaviestin koodiksi xx
FS# Tarkista oletustilaviestin koodi
F- Jätä WHC -soittopyyntö asemalle (kuka soitti viimeksi)
S# Lähetä ennalta määrätty tilakoodi
Sxx# Lähetä tilakoodi xx
Sxx*ch*nnnnn# Lähetä tilakoodi xx, kanavalla ch, asemalle nnnnn

Loppusanat

Kaikki Ericsson C700 -sarjan puhelimet ovat talteenoton arvoisia. Suomessa näitä radiopuhelimia on ollut käytössä vähäisiä määriä. Puhelimen käyttölogiikka voi vaatia aluksi totuttelua. Kaikesta huolimatta radiosta saa halvan FM-rigin aloittelevalle radioamatöörille, tai vaihtoehtoisesti mökki- tai kakkosradion suorille kanaville ja toistinasematyöskentelyyn. Yksilö- ja ryhmäkutsu-ominaisuuksiensa vuoksi radio soveltuu myös esimerkiksi TURVA- ja VAPEPA-aktiivisille radioamatööreille.

Aiheesta muualla

1) Komradio.com, Ericsson C700 -sivut (ruotsiksi)

2) Tampereen teekkarien radiokerho OH3TR, Moppeakatemia, Ericsson/Sonab -sivut