Ballistiikka

Radioamatööriwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Mihin radioamatööri tarvitsee ballistiikkaa?

  • Singotakseen heittopainon onnistuneesti puuhun
  • Tehdäkseen jotain muuta, jolla ei ole varsinaisesti mitään tekemistä radioamatöörien normaalien puuhien kanssa.

Ballistinen matematiikka

Perusyhtälöt pätevät, kun ammuksen aerodynamiikkaa ei tarvitse ottaa huomioon.

Ballistiikan perusyhtälöt:

missä:

: ammuksen lähtösuunnan korotuskulma suhteessa horisonttiin
: paikallinen painovoimakiihtyvyys (9.81 m/s²)
: aika
: ammuksen lähtönopeus

Ammuksen lentoaika (tasamaalla) saadaan hakemalla tilanne: y=0

supistetaan yhteinen muuttuja: t

ja ratkaistaan t:n suhteen:

Lentoaikaa määrää siis käytännössä ammuntakulma ja lähtönopeus.

Ammuksen kantama on perusyhtälön x lentoajan hetkellä t.

Jos on ammuttu suoraan ylös ja saatu ammuksen kokonaislentoaika, voidaan lähtönopeus määrittää:

Ammuksen maksimi lentokorkeus on se, jossa pystysuuntaisen liikenopeuden aikaderivaatta kääntyy negatiiviseksi ( = ammus alkaa pudota nopeammin, kuin sen ylöspäin suuntautuva vauhti on sitä kuljettanut.)

Tämä tapahtuu puolessa lentoajasta ja siitä eteenpäin ammus putoaa kiihtyvällä vauhdilla kohti maata:

tai käyttämällä t:n tilalla v0:n aikayhtälöä:

Rekyyli

Kun massaa m1 potkitaan voimalla F, se saa nopeuden v1. Tämä sama voima kohdistuu myös aseeseen, josta ammusta singotaan ulos ja aseen massan ollessa m2 saadaan aseen vastakkaiseen suuntaan tapahtuvaksi liikenopeudeksi:

Kun ammus kiihdytetään nopeuteen v matkalla s ja ammuksen massa on m:

  • Kiihtyvyys on:
  • Voima jolla kiihdytetään on:
  • Aika jossa kiihdytys tapahtuu on:
  • Työ joka tehdään kiihdytyksessä:

Esimerkki

Suoraan ylös ammutulle ammukselle on mitattu lentoajaksi 10.2 sekuntia:

Ammuksen massa on 60 grammaa ja aseen massa 100 kilogrammaa. Aseen rekyyliliikenopeus on:

Aseen putken pituus on 1.5 metriä, jolloin ammuksen kiihtyvyys on:

Aika jonka ammus on putkessa on:

Energia joka ammukseen on sijoitettu on sen kineettinen energia:

Aerodynamiikan vaikutukset

TODO: TARKASTETTAVA!

Oletetaan, että ammus ei ole V1 raketin tapainen siivillä varustettu laite, vaan jokin symmetrinen, kuten pallo..

Aerodynamiikka vaikuttaa ensisijaisesti nopeutta (v0) pienentävästi. Tämä aikaansaa todellisen lentoradan vaipumisen ideaalimallin paraabelin alle.

Nopeuksilla jotka ovat selkeästi alle äänennopeuden, aerodynaaminen indusoitunut vastus riippuu nopeudesta: . Missä:

  • (rho) on ilman tiheys (1.225 kg/m³ @ h = 0 km, 0°C)
  • Cd on ilmanvastuskerroin
  • A: on kappaleen poikkipinta-ala kohtisuoraan virtauksen (liikkeen) suhteen
  • v: on kappaleen nopeus

Lentävän kappaleen kineettinen energia on puolestaan: .

Kun indusoituneen vastuksen tuottama energiahukka on syönyt pois kaiken vaakaliikkeen, ammuksen liike on enää pystysuoraa ja siinä tullaan rajanopeusyhtälöön jonka määrittää tasapaino:

vs.

josta:

ja edelleen:

silloin ammuksen potentiaalienergiasta tuleva nopeuden lisäys rajoittuu ilmanvastukseen.

HUOMAA: Em. yhtälö pätee kaikkiin rajanopeudella vajoaviin asioihin - laskuvarjot, tennispallot, jne.. Se pätee myös vedessä tapahtuvaan vajoamiseen, ei vain ilmaan.