Asematunnus

Radioamatööriwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Radioamatööriaseman asematunnus eli kutsumerkki, epävirallisemmin pelkkä kutsu tai kooli (engl. call, callsign), on radioamatööriaseman yksilöivä tunniste, jota käytetään liikennöinnissä. Asematunnuksesta selviää myös mistä maasta asema on. Suomessa radioamatööriaseman asematunnukset myöntää Liikenne- ja viestintävirasto. Asematunnus kerrotaan dokumentissa nimeltä radioamatöörilupa joka on tarvittaessa voitava esittää, esim. ulkomaisten radiohallintojen kanssa lupa-asioista neuvotellessa. Samassa yhteydessä tarvittaneen dokumenttia nimeltä radioamatöörin pätevyystodistus.

Asematunnus muodostuu maatunnuksesta, numerosta ja suffiksiosasta. Suomalaisen radioamatööriaseman maatunnus on pääasiassa OH ja esimerkiksi ruotsalaisten on pääasiassa SM ja virolaisen ES. Suomalainen radioamatööritunnus voi olla esimerkiksi OH7AD tai OH2XYZ. Maatunnuksien jakamisesta ja käytöstä on sovittu kansainvälisessä radiokonferenssissa vuonna 1928, ja ensimmäiset on otettu käyttöön 1.1.1929. Suomelle on myönnetty maatunnukset OF, OG, OH, OI, ja OJ.

Kansainvälisessä Radio-ohjesäännössä (ITU RR) on myös menettelyt uusien maatunnusten hankkimiseen ja käyttöönottoon sekä silloin kun vanhat loppuvat, että kun muodostuu jokin uusi valtio.

FICORA Määräys 6G2007M

Vanhaa tietoa! Tarkista tieto alkuperäisestä lähteestä.
Tämä artikkeli tai sen osa sisältää selvästi vanhentunutta tietoa ja sitä on pyydetty täydennettäväksi. Voit auttaa Radioamatööriwikiä parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla.
Merkinnän syy: Radioamatöörimääräyksestä on julkaistu useampia uusia versioita vuoden 2007 jälkeen.

5 §: Radioamatööriaseman tunniste

Radioamatööriaseman kutsumerkkinä käytetään radioluvassa määrättyä aseman tunnusta. Kutsumerkki on lähetettävä radioyhteyden alussa ja yhteyden aikana vähintään kerran kymmenessä minuutissa. Kutsumerkki on lähetettävä yleisesti vastaanotettavissa olevalla tavalla.

Muualla Suomessa kuin Ahvenanmaan maakunnan alueella on kutsumerkin perään liitettävä kauttaviiva sekä numero 1-9, jos radioamatööriaseman tunnuksessa on välittömästi Suomen kansallisuustunnuksen jäljessä numero 0. Näin muodostetun kutsumerkin perään saa liittää kauttaviivalla erotettuna myös muun lisämerkin tai merkkisarjan.

Ahvenanmaan maakunnan alueella on suomalaisen radioamatööriaseman tunnuksen eteen liitettävä OH0 ja kauttaviiva, jos tunnuksessa on välittömästi Suomen kansallisuustunnuksen jäljessä muu numero kuin 0. Vaihtoehtoisesti voi suomalaisen radioamatööriaseman kutsumerkin perään liittää kauttaviivan ja numeron 0, jos tunnuksessa on välittömästi Suomen kansallisuustunnuksen jäljessä muu numero kuin 0. Näin muodostetun kutsumerkin perään saa liittää kauttaviivalla erotettuna myös muun lisämerkin tai merkkisarjan.

Muun kuin suomalaisen radioamatööriasematunnuksen eteen on liitettävä kirjaimet OH ja kauttaviiva tai Ahvenanmaan maakunnan alueella OH0 ja kauttaviiva. Näin muodostetun kutsumerkin perään saa liittää kauttaviivalla erotettuna myös muun lisämerkin tai merkkisarjan.

Tunnuksen pituus

ITU Radio Regulations, Artikla 19 sanoo tunnuksesta: "Radioamatöörikäyttöön hallintokohtainen maatunnus (1-2 merkkiä), yksi numero ja enintään neljä kirjain- tai numeromerkkiä joista viimeinen on kirjain. Hallinto voi päättää antaa myös tätä pidemmän tunnuksen erityistapauksissa."

Suomessa tämä maatunnus on siis pääasiassa "OH" ja käytettävissä ovat myös: "OF", "OG", "OI" ja "OJ", joille hallinnollamme on omat erityisohjeensa ja/tai käytäntönsä. Esim. syksyllä 2007 on kuka tahansa amatööri halutessaan voinut käyttää maatunnusta OF normaalin OH:n tilalla.

Esimerkkejä laillisista tunnuksista ITU WRC-2003:n jälkeen:

 • OH2A, OH2AA, OJ0LA, OJ1ABOA, OH3699K
 • DL40RRDXA, DR06SOCCER

Käytännössä pitkien tunnusten kanssa kompastellaan APRS käytössä, siellä osoitekenttään mahtuu vain 2+1+3 (ja 1+1+4) muotoiset tunnukset, eli yllä esim. OJ1ABOA kutsumerkkiä ei voi käyttää APRS sanomissa osoitekentissä.

On myös olemassa yksi kolmimerkkinen maatunnusten joukko, jota ei kuitenkaan käytetä radioamatööriliikenteessä: SSA-SSM: Egypti, SSN-SSZ: Sudan.

Tulkintaesimerkkejä

Tämä ei ole mitenkään virallinen ohje, vaan kokoelma esimerkkejä ja selityksiä joiden ei työryhmässä koettu olevan kovin vääriä.

Siis:

 • OH0ABC - Ahvenanmaalainen kotonaan
 • OH1ABC - Mannersuomalainen kotonaan
 • OH0/OH1ABC - Turkulainen Ahvenanmaalla
 • OH1ABC/0 - Turkulainen Ahvenanmaalla
 • OH0ABC/1 - Ahvenanmaalainen mantereella
 • OH/LA1ABC - Norjalainen mannersuomessa
 • OH0/LA1ABC - Norjalainen ahvenanmaalla

Erittäin vanhoissa määräyksissä olleet muodot joissa naapuripiirissä käyvän piti se ilmaista kutsumerkillään on poistettu samalla kun koko piirijako (Ahvenanmaata lukuunottamatta) purettiin vuonna 1997. Seuraavia siis ei enää käytetä:

 • OH1ABC/2 - Turkulainen Helsingissä
 • OH9SCL/2 - Joulupukki Helsingissä

(niitä ei myöskään ole ollut tarkoitus kieltää käyttämästä)

APRS-asemat

APRS-asema ei liikkuessaan murehdi mitään näistä, vaan lähettää signaaleja omalla "koti-identiteetillään". Syynä on AX.25 protokollan osoitekentän joustamattomuus, joka ei mahdollista mitään LA/OH1ABC/M merkintää lähettäjänä.

Lähetettäessä paikkatietoa sisältävä paketti, on hyvin ilmeistä että minkä valtion alueella lähettäjä kertoo olevansa joten CEPT T/R 61-01 tyyliset paikkatietoprefiksit ja suffiksit ovat tarpeettomia.

Lisämerkit

Lisämerkeistä määrättiin aiemmin ITU RR:ssä, mutta ei enää kun nuo ovat käytännössä vain radioamatöörien käyttämiä konventioita. Lisämerkeistä sanotaan myös CEPT T/R 61-01:ssä.

Lisämerkkejä ei pääasiassa käytetä ns. kiinteillä asemilla joilla antennit ovat vakiopystytyksessä. Eri tavoin liikkuvien asemien erityispiirteitä koetetaan kyllä korostaa.

Tiukka tulkinta määräystekstistä Ficora/6G2007M sallii lisämerkit vain tapauksissa joissa asema on muualla kuin ns. normaalipaikassaan. Tämän johtuu siitä että määräystekstin ensimmäisessä kappaleessa ei ole mukana lisämerkkien vapaata käyttöä sallivaa lausetta. Tällainen tulkinta on kuitenkin yleisen käytännön ja määräyksen erittäinkin sallivan hengen vastainen.

Seuraavat ovat käytännössä tärkeimmät käytettävät lisämerkit ja selitykset niille:

 • "/B" - Beacon - erikoisten majakkalähettimien joskus käyttämä lisävihje luonteestaan.
 • "/P" - Portable - asema on siirrettävä/siirrettävissä vaivatta, mutta ei kuitenkaan "/M".
  • Jalankulkija on "/P", samoin polkupyöräilijä liikkuessaankin.
  • Myös monet ns. Field-Day -asemat ovat yleensä "/P", myös kiinteän aseman antenneja käyttävät ollessaan irti sähköverkosta (akuston/generaattorin varassa.)
 • "/M" - Mobile - asema on liikkuvassa kulkuneuvossa/liikuteltavissa operoinnin aikana.
  • Tähän lasketaan: auto, ratsastettava hevonen, veneet ja laivat suomen aluevesillä.
 • "/MM" - Maritime Mobile - asema on vesikulkuneuvossa kansainvälisillä vesillä.
  • Kansallisilla vesillä, ks. yllä "/M".
  • Ulkomaisilla kansallisilla vesillä, yleensä "/M", mutta riippuu paikallisesta hallinnosta.
  • Radioamatöörimääräysten pykälä 13 käsittelee asiaa.
 • "/AM" - Aeronautical Mobile - ilma-alusasema
  • Kansainvälisessä ilmatilassa: OH1ABC/AM
  • Kansallisessa ilmatilassa: OH1ABC/AM tai OH1ABC/M
  • Tämän käyttämiseksi pitää radiohallinnon lisäksi saada hyväksyntä ilmailuhallinnolta, lentolaitteen omistajalta ja lentäjältä käyttää radioamatöörilaitteita ilma-aluksessa ja aseman rakennetta koskee oma kohtansa määräyksissä.
  • Radioamatöörimääräysten pykälä 14 käsittelee asiaa.
  • Muun maan ilmatilassa riippuu k.o. maan radiohallinnosta ja/tai ilmailuhallinnosta. Esimerkiksi LA/OH1ABC/AM saattaa kelvata Norjan hallinnoille.

Lisämerkkeistä määrätään esim. USA:n FCC CFR 97.119 (= "radioamatöörimääräykset") osassa sanamuodolla "asematunnuksen eteen ja/tai perään saa lisätä kauttamerkillä erotettuna mitä tahansa, kunhan se ei ole samaa kuin mitä FCC antaa näissä määräyksissä" — ja sitten annetaan muutama menossa olevaa pätevyysluokan muutosta koskeva lisämääre.

Kuten suomen määräysteksti, niin myös FCC antaa erittäin vapaat kädet siihen, mitä lisukkeita saa käyttää. Käytännössä on hyvä pitäytyä yllä mainittuihin ihan vain siksi, että vastaanottaja ei yllättyisi liiaksi ja yhteys menisi pieleen sen takia.

Joskus bandilla on kuullut aseman käyttävän lisämerkkiä "/QRP".

Asema ulkomailla

Mikäili matka kohdistuu maahan, joka on ratifioinut CEPT T/R 61-01 sopimuksen, radioamatööri kykenee ilman erillistä hallintobyrokratiaa työskentelemään tilapäisesti kyseisestä maasta (tarkoittaa yleensä alle 3 kk) — mikäili hänen pätevyysluokkansa on sopimuksessa tarkoitettua tasoa. Jotkin maat vaativat vielä sähkötystaidon osoitusta, tarkemmat tiedot CEPT dokumentissa.

Ulkomailla käydessä paikoissa joissa CEPT:in (CEPT T/R 61-01, linkeissä alla) sopimat pelisäännöt käyvät, laitetaan em. sopimuksessa kerrottu tunnus kutsumerkin eteen ne kauttaviivalla toisistaan erottaen:

 • LA/OH0ABC - Ahvenanmaalainen Norjassa
 • LA/OH1ABC - Mannersuomalainen Norjassa
 • OH/LA1ABC - Norjalainen mannersuomessa
 • OH0/LA1ABC - Norjalainen Ahvenanmaalla

Joissakin suomalaisissa amatöörikurssimateriaaleissa sanotaan, että tällaisen CEPT:in perusteella reissaavan aseman tulee olla aina "/P" tai "/M", vaikka olisikin kiinteällä asemalla. CEPT-sopimuksen vuoden 2003 revisioinnin jälkeen sellaisia ei enää vaadita.

Muualla kuin em. CEPT sopimuksen ratifioineissa maissa käytäntö vaihtelee. Tapauskohtaisia lisätietoja löytyy mm. OH2MCN:n sivuilla viiteosiossa.

Linkkejä