APRS symbolit

Radioamatööriwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

APRS symboli on APRS-ohjelmassa kartalla jokaisen aseman ja objektin/itemin kohdalla näkyvä pieni, tyypillisesti n. 16 x 16 pikselin kokoinen graafinen, ikoni. Ikonin tarkoitus on helpottaa aseman tyypin havaitsemista visuaalisesti. Ikonin kuvaa itsessään ei siirretä APRS-liikenteessä, sen sijaan APRS-sijaintipaketin rungossa kahdella tavulla tietyssä formaatissa kerrotaan mitä ikonia tarkoitetaan. Sen jälkeen on täysin kiinni APRS-ohjelmasta millaisen ikonin se kartalla kyseisen aseman kohdalla näyttää. APRS protokollamäärittelyssä siis kerrotaan esimerkiksi että APRS-symbolin tavut "/>" tarkoittavat autoa, mutta on täysin APRS-ohjelman päätettävissä millaisena graafisena ikonina se näkyy. Esimerkiksi Xastirissa yllämainittu autosymboli näyttää tältä: Aprs symboli auto.png . APRS-symbolin ensimmäinen merkki määrittelee symbolin "taulun", joita on kaksi: / (ensisijainen) ja \ (toissijainen). Symbolin toinen merkki, joka voi olla ASCII-arvoltaan n. väliltä 33-125, yksilöi symbolin kyseisessä taulussa.

Symbolin sijainti paketissa

APRS-symboli voidaan ilmoittaa paketin rungossa ainakin kolmella suhteellisen yleisellä tavalla pakettiformaatista riippuen. Alla on esimerkit kustakin käyttäen autosymbolia, jonka määrittävät merkit on värjätty punaiseksi:

  1. normaalissa sijaintipaketissa: "!6012.34N/02456.78E>PHG1234"
    • 10. ja 20. tavu
  2. pakatussa sijaintipaketissa: "!/0&R(Tif^> "
    • 2. ja 11. tavu
  3. mic-e paketissa "'4Gnl#%>/]"4/}"
    • 9. ja 8. tavu. Huomaa, että mic-e paketissa APRS-symbolin tavut lähetetään päinvastaisessa järjestyksessä kuin normaalissa ja pakatussa formaatissa

Jos käytetty sijainninlähetysformaatti ei mahdollista APRS-symbolin käyttöä paketin runko-osassa (esimerkiksi tavallisia NMEA-lauseita lähettävä träkkeri), voidaan symboli määrittää myös AX.25 paketin kohdeosoitteessa. Kohdeosoite on tällöin muotoa GPSxyz, jossa xyz määrittävät APRS-symbolin. Koska AX.25 paketin kohdeosoitteessa voi olla vain alfanumeerista tietoa, ei voida suoraan käyttää paketin rungossa esiintyviä symbolin esitysmuotoja. GPSxyz muodot on esitetty rungossa esiintyvien merkkien ohessa taulukossa myöhemmin. Mikäli paketissa on käytössä sekä GPSxyz kohdeosoite että APRS-symboli itse paketin runko-osassa, ohittaa runko-osassa määritelty symboli aina kohdeosoitteen määrittelemän symbolin.

Mikäli APRS-symbolia ei ole määritelty paketin runko-osassa eikä kohdeosoitteessa GPSxyz:na, on viimeisenä vaihtoehtona valita symboli muutaman yleisen symbolin joukosta käyttäen paketin AX.25 lähdeosoitteen SSID:tä. SSID on lähettäjän kutsun perässä väliviivan jälkeen näkyvä numero väliltä 0-15 (puuttuva numero tarkoittaa SSID:tä 0). Kaikki ohjelmat eivät tue tätä symbolin määritystapaa, määritykset ovat myös muuttuneet muutamaan kertaan. SSID:n käyttö symbolin määrittämiseen ei siis ole kovin luotettava keino eikä sen käyttöön pitäisi normaalisti olla tarvettakaan. SSID:tä on toki edelleen syytä käyttää saman kutsun alla toimivien eri asemien erottamiseen toisistaan.

Symbolin päällystys

Joidenkin APRS symbolien päälle on mahdollista lennossa lisätä numero 0-9 tai iso kirjain A-Z. Esimerkiksi jossain tapahtumassa mukana olevat APRS-varustetut autot voitaisiin merkitä kukin omalla kirjaimellaan/numerollaan, joka näkyy suoraan symbolin päällä. Tällöin kyseisen aseman kutsumerkkiä ei välttämättä tarvitsisi näyttää kartalla erillisenä tekstinä tunnistuksen onnistuessa pelkän symbolin perusteella. Symbolin päällystys tapahtuu vaihtamalla APRS-symbolin ensimmäisen tavun, eli APRS symbolitaulun määrittelevän merkin \ tilalle haluttu numero 0-9 tai kirjain A-Z, paitsi pakatussa APRS-formaatissa, jossa numerot 0-9 ilmaistaan käyttäen päällystykseen pientä kirjainta a-j. Kaikki päällystyskelpoiset APRS-symbolit on valittu niin, että ne sijaitsevat toissijaisessa symbolitaulussa, joten APRS-symbolin taulunvalintamerkin korvautuminen päällystettävällä merkillä ei aiheuta tulkintaongelmia symbolin suhteen. Tässä esimerkki Xastirin autosymbolin päällystyksestä K-kirjaimella (aprs-symbolitavut "K>"): Aprs symboli auto overlay.png . GPSxyz-formaatissa päällystysmerkki tulee z:n kohdalle. Jos päällystysmerkkiä ei ole käytössä, z:n tilalla on välilyönti (=tyhjä).

Lista symboleista

Allaolevat listat perustuvat APRS 1.0.1 protokollamäärittelyssä olevaan listaan, johon on sen jälkeen lisätty seuraaviin protokollamäärittelyihin ehdotettuja symboleja. Huomaa, että kaikkien merkkiyhdistelmien kohdalla (esim. \Y) ei ole määriteltyä symbolia. Jotkut symbolit ovat myös aikojen saatossa vaihtaneet paikkaa/muuttaneet olomuotoaan, joten APRS ohjelmassa saattaa joidenkin kohdalla näkyä väärä symboli.

Ensisijainen symbolitaulu

Symboli
paketin
rungossa
Symboli
kohde-
osoitteessa
(GPSxy)
Symboli
SSID:nä
Sanallinen kuvaus symbolista, symbolin merkitys
/! BB poliisi, sheriffi
/# BD (APRS-)digipiitteri, vihreä tähti valkoisella keskustalla
/$ BE puhelin
/% BF DX-klusteri
/& BG HF-yhdyskäytävä
/' BH -7 pieni lentokone
/( BI liikkuva satelliitin maa-asema (mobile satellite groundstation)
/) BJ pyörätuoli (invalidi, sinivalkoinen ikoni)
/* BK moottorikelkka
/+ BL Punainen risti
/, BM partiolaiset (pojat)
/- BN asunto (VHF)
/. BO X
// BP piste
/: MR tulipalo
/; MS leiripaikka
/< MT -10 moottoripyörä
/= MU veturi (juna)
/> MV -9 auto
/? MW tiedostopalvelin
/@ MX myrskyn sijaintiennustus (piste, hurricane future prediction)
/A PA ensiapupiste (aid station)
/B PB BBS
/C PC kanootti
/E PE silmämuna (nähtävyys, eyeball, eye catcher)
/F PF traktori
/G PG Maidenhead-lokaattori (6 merkkiä)
/H PH hotelli (sininen sänky)
/I PI TCP/IP
/K PK koulu
/L PL sisäänkirjautunut käyttäjä (APRS-IS)
/M PM MacAPRS
/N PN NTS-asema (National Traffic System, jenkkien amatööriviestityspalvelu)
/O PO -11 pallo (ilmakehään päästetty, esim säähavaintopallo, balloon)
/P PP poliisi
/R PR -13 asuntoauto (recreational vehicle)
/S PS avaruussukkula
/T PT SSTV
/U PU -2 linja-auto
/V PV ATV
/W PW sääpalveluasema (National Weather Service site)
/X PX -6 helikopteri
/Y PY -5 purjevene
/Z PZ WinAPRS
/[ HS hölkkääjä/jalankulkija
/\ HT kolmio (suunnanmääritys, DF)
/] HU posti (mail or post office)
/^ HV iso lentokone
/_ HW sääasema (sininen)
/` HX lautasantenni
/a LA -1 ambulanssi
/b LB -4 polkupyörä
/c LC johtopaikka (incident command post)
/d LD kaksoisautotalli (paloasema)
/e LE hevonen (+ ratsastaja)
/f LF -3 paloauto (fire truck)
/g LG liidokki, purjelentokone (glider)
/h LH sairaala
/i LI IOTA (Island on the Air)
/j LJ -12 jeeppi
/k LK -14 kuorma-auto (truck)
/l LL kannettava tietokone
/m LM mic-encoder toistinasema
/n LN pakettiradionode
/o LO hätätilanteen johtopaikka (EOC, Emergency Operations Center)
/p LP koirapartio (rover, puppy dog)
/q LQ Maidenhead-lokaattori yli 128m (grid square shown above 128m ??)
/r LR antenni
/s LS -8 moottorivene
/t LT täyden palvelun huoltoasema (truck stop)
/u LU rekka-auto (truck, 18-wheeler)
/v LV -15 pakettiauto (van)
/w LW vesipiste
/x LX X-APRS (Unix)
/y LY asunto ja yagi

Toissijainen symbolitaulu

Symboli
paketin
rungossa
Symboli
kohde-
osoitteessa
(GPSxyz)
Symbolin
päällystys
sallittu
Sanallinen kuvaus symbolista, symbolin merkitys
\! OB hätä (emergency)
\# ODz x (APRS-)digipiitteri, vihreä tähti
\$ OE pankki tai pankkiautomaatti
\& OGz x yhdyskäytävä/igate (timantti). Päällystysmerkit: R=rx only, I=2-suuntainen
\' OH törmäys/onnettomuuspaikka (crash site)
\( OI pilvistä
\) OJ Firenet MEO (MODIS Earth observation)
\* OK lunta
\+ OL kirkko
\, OM partiolaiset (tytöt)
\- ON asunto (HF)
\. OO sijainti tuntematon
\/ OP kohdepiste (waypoint), piirtää viivan liikkuvasta asemasta kohteeseen
\0 A1z x ympyrä
\9 A9 bensa-asema (sininen pumppu)
\: NR rakeita (hail)
\; NS puisto, piknik-alue
\< NT NWS varoitus (tuuli, gale flag)
\> NVz x auto
\? NW infopiste (sininen laatikko, jossa kysymysmerkki)
\@ NX myrskykeskus (hurricane/tropical storm)
\A AAz x laatikko
\B AB lumituisku
\C AC merivartiosto (coastguard)
\D AD tihkusade (drizzle)
\E AE savu
\F AF jäätävä sade
\G AG lumikuuro
\H AH usva (haze)
\I AI sadekuuro
\J AJ salama
\K AK Kenwood
\L AL majakka
\M AM MARS (Military Affiliate Radio System, jenkkien radioamatööri-armeija-kytky)
\N AN navigointipoiju
\O AO raketti
\P AP parkkipaikka
\Q AQ maanjäristys
\R AR ravintola
\S AS satelliitti/PACsat
\T AT ukkosmyrsky
\U AU aurinkoista
\V AV lentomajakka (VORTAC Nav Aid)
\W AWz x sääpalvelupaikka (NWS site)
\X AX apteekki
\[ DS pilvirintama (Wall Cloud)
\^ DVz x lentokone
\_ DWz x sääasema digipiitterillä (vihreä)
\` DX sade
\a SAz x A=ARRL, R=RACES, W=WinLink jne organisatorisia symboleja (S=SRAL ?)
\b SB hiekka/pölytuisku (blowing dust/sand)
\c SCz x RACES (civil defence, vapaaehtoinen (maan)puolustus?)
\d SD DX-spotti (aseman prefiksiin perustuva)
\e SE räntää (sleet)
\f SF suppilopilvi (mahdollisesti kehittyvä pyörremyrsky?, funnel cloud)
\g SG tuulivaroitusmerkkejä (gale flags)
\h SH radioamatööritarvikekauppa (ham store)
\i SIz x sisällä oleva lyhyen kantaman digipiitteri (indoor short range digi)
\j SJ työmaa (lapio)
\k SK tila-auto (SUV, sports utility vehicle)
\l SL alueobjektit (neliö, ympyrä, jne)
\m SM viittaobjekti, 3-merkkinen näyttö (esim. liikennemäärä, nopeus)
\n SNz x kolmio
\o SO pieni ympyrä
\p SP puolipilvistä
\r SR WC
\s SSz x vene/laiva (ylhäältä kuvattuna)
\t ST tornado
\u SUz x kuorma-auto (truck)
\v SVz x pakettiauto (van)
\w SW tulva
\y SY Skywarn (musta tornado oranssilla pohjalla, valkoinen ympäristö)
\z SZz x suoja (shelter), punainen harjakattoinen talo
\{ Q1 sumu (fog)

Esimerkkikuvat symboleista

Tästä löydät yhdet versiot ensisijaisista ja toissijaisista symbolikuvista.

Lähteet ja lisätietoa